elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: oost

oost , oost , voor: oosten; ’t oost van Drente = het oostelijk gedeelte van Drente. Gron.: in ’t oost opgoan = oostwaarts gaan.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
oost , oost , (mannelijk) , het oosten.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
oost , oost , in de zegswijs: van oost wijten (weten) = wijten woar oost is = weten wat hem te doen staat, begrijpen hoe hij in zulke gevallen te handelen heeft. Wellicht zooveel als: hij kan zich oriënteeren, in fig. zin. – oost, voor: oosten, ook Drentsch, Oostfriesch; hij gait in ʼt oost op = hij gaat in de richting van het oosten; in ʼt oost is de lōcht rood.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
oost , oost* , zie ook oostan *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
oost , Oeës , Oost (Indië).
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
oost , oost , Karakteristiek voor de confectiefabriek van de gebr. Levie (Alexander en Theo): De Jiddisje Oost. Men bedoelde ermee, dat deze firma voor vele joodse jongeren een laatste maatschappelijke toevlucht was. Met de mogelijkheid op sjabbes vrij te zijn.
Bron: Meijer, J. (1984). Tolk van ’t Olle Volk – Joods Supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan. Heemstede
oost , oost , de, het , 1. oost, windrichting De wind is al de hele dag oost; der kan morzo een vörsie achteran kommen (Hijk), Die koppel fietsers gung oost op in oostelijke richting (Pdh), De wind is oost an zit in het oosten (Sti), (fig.) Hij pietste hum even an de kont langes en dan wus het peerd wel weer van oost wist het paard weer hoe het hoorde (Klv), Hij deur of hij nargens van wus, mar hij wus wal van oost wist het precies (Flu) 2. Ned. Oost-Indië Een aoldome van mij gunk as koloniaal naor de Oost (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
oost , ost , oost.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
oost , oost , oost
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
oost , oos , oost, Oost-Indië.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
oost , oost , oosten , bijvoeglijk naamwoord , uit het oosten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
oost , oost , zelfstandig naamwoord , et 1. oostelijke richting 2. oostkant van een dorp of streek, bijv. Ze woont op ’t oost
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
oost , ôôst , bijvoeglijk naamwoord , oost; Hij weet z’n ôôst uit z’n west nie Hij is de kluts kwijt
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
oost , oos , zelfstandig naamwoord , Oost-Indië , d'n oos VB: Wackers ês vreuger ién d'n oos gewès, dao hèt 'r de Milletèr Willems-orde verdeend.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
oost , oost , donkere wolken in de nazomer, die geen regen geven (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
oost , oeëst , oost
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
oost , oeëst , zelfstandig naamwoord, mannelijk , d'n -, oosten
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal