elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: opgooien

opgooien , opgooien , opspelen van eene kaart; doe mōst opgooien = gij moet eene kaart uitspelen. – Ook = opdoen, opdisschen, in den schotel doen; ze’k de eerappels moar opgooien?
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
opgooien , opgooien , (zwak werkwoord, transitief) , Zegsw. ’t Is maar gooi op en haal neer (van iemand die verkwistend is).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
opgooien , opgoojn , werkwoord , laten beslissen door opgooien van een geldstuk
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
opgooien , opgooien , zwak werkwoord, overgankelijk , opgooien, omhoog gooien Gooi die bal op en roep metien de naam van iene (Phd), Wel helpt die mes opgooien? opladen (Pdh), Bie het törf dreugmaken mös je het eerste slag opgooien (Bov), Wij moeten die eerappeldobbe even opgooien dat je een beetje een fetsoenlijke koele kriegt omhoogwerken (Klv), Wij kriegt regen, want de pieren gooit op drukken grond op (Sti),(fig.) Daor zulle wij ies een ballegie over opgooien over beginnen (Hgv), (zelfst.) De scheidsrechter bruukt ain gulden veur het opgooien (Vtm), z. ook opsmieten, opbreken
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
opgooien , opgooien , werkwoord , 1. omhoog gooien 2. kruis of munt gooien 3. toegooien 4. opgooien bij kaarten 5. opdienen 6. bijen toevoegen aan een ander volk
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
opgooien , opgoeëje , werkwoord , goeëtj op, goeëtjdje op, opgegoeëdj , 1. opgooien, serveren 2. tossen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal