elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ophebben

ophebben , ophebben* , ook bij v. Dale.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
ophebben , ophebben met , houden van Ik heb veul mit hùr op. Ik houden van veel van haar.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
ophebben , ophebben , sterk werkwoord, onovergankelijk , 1. ophebben Hij hef de horens op is kwaad (Dal), Ik kan gien pette ophebben op mijn hoofd verdragen (Dwi), Ik kan de pette best ophebben het is er namelijk koud genoeg voor (Pes) 2. binnen hebben Hij duurt wal wat zeggen, man hij mot eerst een borrel ophebben (Bov), Wij hebt de middag op zijn klaar met middageten (Hol), Hij haar de heile boudel op had alles opgemaakt (Row) 3. houden van Mit spek he’k niet veule op ik hou niet zo van spek (Die), Zij zult er wal niet veul met ophebben dat hèur zeun hen dat wicht geet (Hijk)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ophebben , ophebben , ergens om geven. die hebben veul mè mekaar op, zij houden veel van elkaar.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
ophebben , ôphebbe , houden van
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
ophebben , ophöbbe , ophebben , Dao höb ich niks mèt op. Zoea te zeen haet d’r genóg op: zo te zien heeft hij nogal wat gedronken.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
ophebben , ophöbbe , werkwoord , hiët op, haai op, opgehadj , väöl mèt emes ophöbbe – erg op iemand gesteld zijn; emes ter hoeëg ophöbbe – een hoge dunk van iemand hebben
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
ophebben , ophèbbe , sterk werkwoord , Frans Verbunt: opgedronken hebben
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal