elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: opnieuw

opnieuw , oppennieuw , opnieuw, nog eenmaal.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
opnieuw  , op nie , opnieuw.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
opnieuw , òppernéjt , opnieuw [Ove]
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
opnieuw , oppernuuts , obbenuuts , opnieuw, zie: opnuu.; opnuu opnieuw, zie ook: obbenuuts.; obbenuuts opnieuw; In “obbenuuts” hoort men duidelijk een b; deze wordt dan ook gesproken en geschreven, in “opnuuts” daarentegen is de p duidelijk hoorbaar en wordt dan
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
opnieuw , oaverniejs , opnieuw.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
opnieuw , opniej , opnieuw.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
opnieuw , opnei , opneis , bijwoord , Ook opneis (Midden-Drenthe) = 1. opnieuw, andermaal De ritten van de melkboeren weurden elk jaor opnei oetbesteed (Bei) 2. van voren af aan Nao de braand muzzen ze hielmaol opnei begunnen (Zwin), z. ook overnei, vanneis
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
opnieuw , opnéit , opnieuw. Jèntje moes van de mèster z’n sommen opnéit maken, Jantje moest van de onderwijzer zijn sommen opnieuw maken.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
opnieuw , opni’j , opni’jens , bijwoord , opnieuw
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
opnieuw , oppenieuw , bijwoord , opnieuw Laemet oppenieuw perbeere Laten we het nog eens proberen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
opnieuw , obbenoûts , opnoûw, obbenoûw, opnoûts , bijwoord , opnieuw , obbenoûts VB: V'r begênne nog 'ns obbenoûts en dizze kier wie 't zich huurt; opnoûw; obbenoûw; opnoûts
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
opnieuw , ôpnèìjd , opnieuw
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
opnieuw , opnèèt , oppernèèjd , opnieuw
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
opnieuw , opni’j , (bijwoord) , opnieuw. Zie ook: aoverni’j.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
opnieuw , overnuw , opnieuw , d’as nie goed, overnuw = dat is niet goed, opnieuw-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
opnieuw , ópneijt , ópperneijt, óvverneijt , opnieuw , Ik moes van de mister de sómme ópneijt mâke. Ik moest van de onderwijzer de sommen opnieuw maken.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
opnieuw , opneejt, -nijt , bijwoord , opnieuw (Land van Cuijk; Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
opnieuw , opnoew , oppernoew , opnieuw
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
opnieuw , opnoe , opnoew , opnieuw ook oppernoets
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
opnieuw , oppernoets , opnieuw ook opnoew (Duits: abermals – overnieuw, opnieuw)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
opnieuw , oppernow , oppernows, oppernowtj, oppernoets , bijwoord , eerste en tweede vorm Nederweerts; derde vorm Ospels; vierde vorm Weerts (stadweerts), Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern); opnieuw
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
opnieuw , opnuut , oppenuut, oppernuut, upternuus , bijwoord , opnieuw; èn èlke keer opnuut... (Henriëtte Vunderink; Zoas ik et as kèènd beleefde; k Zal van oe blèève haawe, 2007); Cees Robben – Jöllie moeder is wir oppenuut getrouwd, war... (19800222); opnieuw; oppernuut begiene - opnieuw beginnen; B óppernuuw - herdoens; Kees & Bart (ca. 1935): 'op nuut'; ...ieder jaor oppernuut... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; feuilleton ‘Bad Baozel’, 8 afl. in NTC 31-12-1938 – 18-2-1939); ...omdè ge daornao wir oppernuut kost begiene! (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; feuilleton ‘Bad Baozel’, 8 afl. in NTC 31-12-1938 – 18-2-1939); ...en de stoffen ha'n soms zoo lang gelegen, dè ze weer oppernuut in de mode ware gekome. (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Kareltje Vinken’; feuilleton in 10 afl. in NTC 13-4-1940 – 24-8-1940); De meester stopte z'n pijp oppernuut... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Oome Teun als opvoeder’; feuilleton in 6 afl. in NTC 2-3-1940 – 6-4-1940); ...en boer Verheie stopte z'n pijpke oppernuut... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Boere-Profeet’; feuilleton in 5 afl. in de NTC 1-7-1939 –29-7-1939); Mee zoo'n schoon mutsken kunde nog 'ns oppernuut aon ’t vrijen; (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Den Sik van Baozel; feuilleton in 8 afl. in de NTC 25-2-1939 – 18-4-1939); En aaltij, aaltij oppernuut/ trok me mijn hart naor d'aawe stad... (Piet Heerkens; ‘Zeuventig jaor’, gepubliceerd in De Zaaier, bijlage van de Nieuwe Tilburgsche Courant, 1941); Cees Robben: as ze wir opnuut begos; Cees Robben: jöllie moeder is wir 'oppenuut' getrouwd war; Van Rijen: 'oppernuut, oppernuuw, opnuu'; Hees oppernuuwt (I:37); WNT OPNIEUW- In de vormen 'op een nieuw' en 'op het nieuw verouderd.; upternuus; opnieuw; zie oppernuut; 't is upternuus *) of ik alles wir zie ; *) - noot van Sterneberg bij dit woord: opnieuw... (H.A. Sterneberg s.j., Een Busselke Braobaansch, uit: ‘Aon m’nen geburtegrond’ , 1932)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
opnieuw , opnie , obbeniets , opnieuw
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal