elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: overhoop

overhoop , overhoop , (klemtoon op: hoop) = op den koop toe, toegift in eig. beteekenis; ook Drentsch; hij gaf mie vijr neuten, ’n handvol rezienen (enz.) overhoop.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
overhoop , aoverhoopt , (bijvoeglijk naamwoord) , Overhoop. Wat is dat hier ʼn aoverhoopte bul!
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
overhoop  , euverhoup , overhoop.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
overhoop , ovverhoop , ruzie Héj lit mit hùr geregeld ovverhoop Hij heeft regelmatig ruzie met haar.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
overhoop , euveroup , euvroup , overhoop.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
overhoop , overhoop , bijwoord , 1. dooreen, overhoop De hiele kaomer laag overhoop (Bal), Zie hadden inbreuken en alles overhoop haald (Eke), (fig.) Ze ligt altied mit de buren aoverhoop hebben altijd ruzie (Eli) 2. op de koop toe (Zuidwest-Drenthe, zuid, Kop van Drenthe) Hij kreeg nog een paor haonen overhoop, doe e kukens koft (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
overhoop , aoverhoop , troep maken. Die vente haeln mien alles aoverhoop.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
overhoop , ooverhóóp , overhoop, onenigheid , Wa kunde gi de zaak ooverhóóp zètte, ik zoow ónderhand gróóte óprûiming haauwe. Wat kun jij de zaak overhoop zetten, ik zou onderhand een grote opruiming houden.
Wa hit'tie dé nóój dét'tie meej z'n femielie ooverhóóp li, t’is gekomme meej’t ééreve. Hij heeft niet graag dat hij met zijn familie onenigheid heeft, het is gekomen met het erven.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
overhoop , overhoop , overhope , bijvoeglijk naamwoord , overhoop
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
overhoop , overhôôp , bijwoord , overhoop Hij leg med iederêên overhôôp Hij heeft met iedereen ruzie; Hoe meer overhôôp hoe kwaoier de kôôp Te veel keus maakt de koop moeilijk (ook: Te veel tegelijk willen doen)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
overhoop , ooverhoewep zette , overhoop halen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
overhoop , ôôverwôôp , overhoop. gebruikt in “meej iemand overwôôp ligge”, moeilijkheden hebben met iemand, met iemand in onmin leven.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
overhoop , aoveroop , (bijwoord) , overhoop.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
overhoop , ooverwoop , zelfstandig naamwoord , overvloed (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
overhoop , uueverhoup , overhoop , Mèt emes uueverhoup ligke.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
overhoop , uëverhaûp , uëverhaup , overhoop
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
overhoop , oeëverhoup , overhoup , bijwoord , eerste vorm Weerts (stadweerts); tweede vorm Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern), Nederweerts, Ospels; door elkaar, overhoop
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
overhoop , uvverhoup , overhoop; omver
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal