elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ozelaar

ozelaar  , oozelaer , suffert.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
ozelaar , ozeler , ozelzak , iemes deen lâs haed vánne kelt.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
ozelaar , ozeliër , zelfstandig naamwoord , ozeliërs , ozeliërke/euzelke , man die armoede, ellende, kou lijdt zie ook euzelke
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
ozelaar , oôzelaer , zelfstandig naamwoord, mannelijk , oôzelaere , koukleum
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
ozelaar , aozelaer , ózelaer , koulijder; stakker
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal