elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pater

pater , paoter , mannelijk , pater
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
pater , pater , zelfstandig naamwoord de , in de zegswijze ’t is voor pater en mater (en niet voor ’t hêle konvent). 1. het is alleen bestemd voor bijzondere gasten, voor bijzondere gelegenheden. 2. het is voor de gaande en komende man.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
pater , paater , mannelijk , paatesj , paeterke , pater.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
pater , poater , pöatertien , pater.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
pater , pater , paoter , de , paters , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook paoter (Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe) = 1. pater Die paoter kun geweldig preken (Klv), De paoter geft bie veurbaot zien zegen (Twe) 2. hoop uitwerpselen (Zuidwest-Drenthe) Der stiet weer zo’n paoter (Hol), ...in het grösveldtie (Dwi), z. ook strontpaoter
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
pater , poter , pater.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
pater , paoter , zelfstandig naamwoord mannelijk , paoters , pëuterke , pater , VB: Vreuger zaote waol roond de honderd paoters ién 't kloester ién Riékelt
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
pater , pooter , pater
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
pater , paoter , pater.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
pater , pôter , pater
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
pater , pater , (mannelijk) , paters , paeterke , pater , Eine broene pater: een gebraden haring in het zuur.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
pater , paeter , zelfstandig naamwoord , paeters , paeterke , zie paetoeëm
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
pater , pater , zelfstandig naamwoord, mannelijk , paters , paterke/paeterke , pater
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
pater , paoter , zelfstandig naamwoord , paoterke , pater; Rolf Janssen, We hebben gezongen (1984): ... riep de paoter; paoter handvèèger - onhandig iemand; De Wijs – (gehoord in ’t voorbijgaan van ’n aantrekkelijk meisje:) Ik zie ze liever as unne blôte paoter op brûîne voete! (17-10-1966) [WTT 2011: De Wijs zinspeelt op 'bruine pater op blote voeten', namelijk een capucijner monnik; de kapucijnen droegen een bruine pij en liepen met blote voeten in sandalen]; Cees Robben – ‘k Zie ze aaltij toch nog liever dan unne blôôte paoter op bruine voeten... (19670210) [Ik zie haar liever dan een pater van de capucijnen; de capucijnen werden ‘blôotevoetepaoters’ genoemd wegens hun blote voeten in sandalen; hun pij was bruin]; Cees Robben – Ge peutert ’t paoterke ’t knupke van zunnen toog los... (19550514) (Prent bij een inzamelingsactie bij het honderdjarig bestaan van de missionarissen MSC, in Tilburg zie ’Rooie Harten’ genoemd. In plaats van collectebussen hadden de collectanten een pop in de vorm van een missionaris van MSC, en moest de bijdrage onder de toog gedaan worden.); Weijnen, Dialectatlas van N.-Brab. (1952): de paoter; WvM 'de p van de paoter die mèn hè gedopt'; Karel de Beer, Bijnamenboek: Kiske de paoter = C. Smulders (blz.72); WBD (III.3.3:372) paoter = monnik; WBD (III.3.3:373) schôojpaoter = bedelmonnik
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal