elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: patroon

patroon , petroun , patroon. Vgl. oa.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
patroon  , petroeën , patroon.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
patroon , petroon , mannelijk, onzijdig , petroone , petröönke , patroon of baas; model; figuur in weefsel; huls met kruit en lading (voor het laatste is meer gebruikelijk: koogel; kartósj).
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
patroon , petroeën , patroon; petroeën tieëkene, opzetten van het patroon.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
patroon , petroën , persoën; enne rare petroën: enne rare.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
patroon , petrone , patroon.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
patroon , petroon , patroon, petroen , de , Ook patroon, petroen (Zuidwest-Drenthe) = 1. kogel Hij wol scheiten en do har e gien patroon ien het geweer (Bov), De petroenen waren op (Dwi) 2. van een persoon (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) Wat een wies petroon is dat (Hoh), z. ook pestol, petret
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
patroon , petroon , de, het , petronen , Var. als bij petroon I = 1. model Ik moe eerst even een petroon tieken (Sle), Hie knipt een klied naor een petroon (Wee) 2. figuur, patroon in stof Dat is een trui mit een mooi petroen (Flu), Ik holle niet van die grote petronen op een jurk (Noo) 3. fopwerktuig dat ter sprake komt bij het maken van worsten (Zuidoost-Drents zandgebied) Eigenlijk mussen wij het petroon der even bijhebben (Sle), z. ook worstpatroon
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
patroon , petrontje , haak- of breipatroon.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
patroon , petroon , patroon
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
patroon , pòtroene , (Gunninks woordenlijst van 1908) jongste meid
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
patroon , petróón , patroon , Héd'de 'n goej petróón vur dé kliid, anders is't me 'n te gróót gehaspel. Heb je een goed patroon voor die jurk, anders is het me een te groot gedoe.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
patroon , petroon , zelfstandig naamwoord , et 1. patroon, decoratieve figuur op/in stoffen, tegels enz. 2. voorbeeld, model: vooral voor het maken van kleding
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
patroon , petroon , petrone , zelfstandig naamwoord , de 1. patroon 2. baas, meerdere 3. ei
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
patroon , petrôôn , zelfstandig naamwoord , 1. kogelpatroon 2. patroon, model Zie ook schááñspeljoen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
patroon , petroen , zelfstandig naamwoord mannelijk , petroene , - , patroon , VB: De petroen van de wërkplaots VB: St. Mërte ês de petroen van Groéselt; Zw: 'nne Vaole ('nne lège) petroen: een schoft Zw: 'nne petroen van de koej loch: kwajongen die voor ieder kattekwaad te vinden is.; 'nne petroen van de koej loch belhamel 'nne petroen van de koej loch; kwajongen 'nne de koej loch 'nne petroen van de koej loch; dat ès 'nne léstige petroen lastig (dat is een lastig iemand) dat ês 'nne léstige petroen; 'nne vaole petroen schoft 'nne vaole petroen; 'nne lège petroen schoft 'nne lège petroen
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
patroon , petroen , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , petroene , petruunsje , patroon , VB: Dis petruunsje ês 'n kertôsj mêt polfer ién.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
patroon , petroen , zelfstandig naamwoord onzijdig , petroene , petruunsje , patroon , VB: E petroen hebs te nudig vuur e klèid te mäoke.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
patroon , petroewen , petrôntje , haak- of breipatroon
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
patroon , petrone , (zelfstandig naamwoord) , petreuntien , patroon.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
patroon , petròntje , patroontje
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
patroon , petroean , (onzijdig) , petroeane , petruuenke , 1. (knip)patroon 2. kogel 3. patroon, baas 4. eigenaardig persoon
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
patroon , petroeën , zelfstandig naamwoord , petruëns , petruënke , 1. patroon 2. patroonheilige 3. man (ongunstige betekenis): eine lestige petroeën – een lastige man; eine grauwe petroeën – een man die gore/onwelvoeglijke taal uitslaat
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
patroon , petroeën , zelfstandig naamwoord, mannelijk , petruuëns , baas, deugniet, patroon (beschermheilige), patroon (kogel), patroon (voorbeeld), persoon, raar/vreemd
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
patroon , pertungske , pertungskes , (verkleinwoord) klappertje (pistooltje)
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
patroon , petrôon , zelfstandig naamwoord , verkleinwoord: petrontje; Kees & Bart (krantenrubriek - 1922-193?): 'gewèèren en petronen'; werkgever; Interview Hermans - 1978 - “St. Lambertus jao, èn de was Unitas ôok [de vakbonden] mar die kos ok niks klòrmaoke… de petrôon, dè waar eigelek de manne…!” (transcriptie Hans Hessels, 2013); WBD petróntje (II:916) - patroontje (dessin); WBD 'pàtróón' (II:1386) - patroon, knippatroon; De Bont, Dialect v. Kempenland (1958): p?trö.n, zelfstandig naamwoord m. - patroon: 2) schietpatroon
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal