elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: peer

peer , paren , peren.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
peer , père , (vrouwelijk) , peer.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
peer , peer , muilpeer, oorvijg, klap.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
peer , peeren , peren , peren. Oldampt peere = peer. [zie ook: peerd.]
peren, in de uitdrukking: mit gebakken peren zitten = met de zaak verlegen zijn.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
peer , peer , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Ook: muilpeer, slag, klap. || Hou je bek, of ik zel je ’en peer geven. – Vgl. de samenst. foppepeer, perejotter, peremesop.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
peer , paarĕ , peer.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
peer  , paer , paerke , peer, Mit de gebakke paere zitte blieve, met de stukken zitten blijven.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
peer , piäär , mannelijk , piäären , piäärtien , peer
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
peer , peare , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , pearn , pearkn , peer
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
peer , péér , m , oorvijg ’n péér àn d’óre uutdéêle Een oorvijg uitdelen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
peer , péêr , v , péêre , pérke(s) , peer, peren, peertje als vrucht; pérkes stòôve peertjes stoven; gloeilamp, in peervorm.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
peer , paer , vrouwelijk , paere , paerke , peer; slag; electrische lamp. Drėk kriste ’n paer, dat dich heuren en zeen vergeit: direct krijg je een optater, dat je horen en zien vergaat. Bóngesje paer: peer uit de boomgaard.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
peer , paer , lâmp.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
peer , peer , in de uitdrukking ’t is nie veul pere weerd (wèèrd , waard ): ’t is niet veel waard (KRS: Wijk, Lang, Coth, Werk, Bunn, Hout, Scha; LPW: Bens, Lop, Cab, Pols), dat is geen père wèèrd dat is niets waard (KRS: Wijk, Lang; LPW: Lop), hij is niet veel pere waard : ’t is niet zo best met hem (LPW: Pols) De uitdrukking ’t is nie veul pere waard komt ook in de Vechtstreek voor (Van Veen 1989, p. 102).
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
peer , peern , peren.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
peer , pere , peertie , peer.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
peer , peer , pèer, pere, pare, paere , de , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook pèer (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe), pere (Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën), pare (Zuidwest-Drenthe, zuid), paere (Zuidwest-Drenthe, noord) = 1. peer De paren an de weg wördt hier alle jaor bij opbod verkocht (Ruw) 2. pereboom Wat veur bommen bint dat? Antw. Het bint miest peren (Sle) 3. gek, raar meisje (Zuidwest-Drenthe) Wat een daore, ...een gekke pare (Hgv) 4. voorwerp met vorm van een peer Drèei der even een nei peertien in, dizzente is kepot gloeilamp (Nam), Waor de eulie in zat was de paere deel van de petroleumlamp (Die), An dei klokke hangen peren peervormige gewichten (Eco), De peer van de pietereulielaampe, waor as ie de laampe mit umhoge en naor beneden doet. Het is een iezern kogel, die an drei kettinkies hangt (Geb), In een pertroleumlamp is het de brander, die ze peer nuimen (Pei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
peer , péér , 2) klap, moet ’n peer hebbe?, wil je een klap hebben?; 3) mv. pirre, peer. verkl. pirke.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
peer , pare , pere , peer
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
peer , pere , peertien , peer.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
peer , pèèr , klap , Wul'de 'n pèèr hébbe, of haauw'de óp meej dé geverveel, zé toch's wiizer. Wil je een klap hebben, of houd je op met dat geruzie, ben toch eens wijzer.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
peer , piir , peer , D’n bónte piir draoje. De bonte peer draaien. De beest uithangen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
peer , pere , paere , zelfstandig naamwoord , de 1. peer, vrucht van de perenboom 2. peervormig oliereservoir van een lamp waarop de brander was bevestigd 3. peervormige gloeilamp of het peervormige deel ervan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
peer , peer , zelfstandig naamwoord mannelijk , - , - , grootvader , peer (vero.)
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
peer , pèr , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , père , pèrke , peer , VB: De hebs hil vëul soerte père. Allewyl wörde vëul kaoferaos (Conférence) en kemieze (Doyenné de comice) gëte.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
peer , peer , fleer , 1. oorvijg; 2. klap
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
peer , pèèr , peer. “‘n pèèr têêge n’oewe n’appel”, “een klap tegen je hoofd”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
peer , pjêêr , in de uitdrukking “ij et z’ne pjêêr nog al gezien”, “hij heeft het moeilijk gehad”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
peer , pere , (zelfstandig naamwoord) , peer.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
peer , peer , pirre , peerke , gloeilamp, peer
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
peer , dè smakt joh, hiëël père meej spëk , Dat smaakt joh, in de schil gekookte peren met spek
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
peer , pèèr , peer
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
peer , père , peren
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
peer , peer , péér , zelfstandig naamwoord , slag, klap (Den Bosch en Meierij; Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
peer , paer , (vrouwelijk) , paere , paerke , 1. peer, vrucht 2. gloeilamp 3. slag, klap , Hae is gein paere waerd: hij voelt zich niet fit; hij is een waardeloze vent.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
peer , paêr , paer , zelfstandig naamwoord , paere , paerke , 1. peer; hae is gein paere waêrd – hij is niet in orde, voelt zich helemaal niet lekker 2. gloeilamp (Duits: Birne)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
peer , paer , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , paere , paerke , peer, vuistslag
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
peer , pèèr , zelfstandig naamwoord , pirke , "I - peer (vrucht); zelfstandig naamwoord, verkleinwoord: pirke; Dirk Boutkan: (blz. 22) pèèr naast peer; Dialectenquête 1879: pruimen en père (meestal: pruim en père) (ui = eu van fr . Meuse); Dapper, pittig peerebumke; zuute troost in 't traonendal; rijk en vriendelijk suiker-umke; waor ik eens van stroebele zal; mee oe vuutjes staode in d'eerde; mee oe teentjes zuigde sap; mee oe blaoikes aosemde weerde; uit de locht, om, nap aon nap; peer aon peer zuut vol te tappe; vol te spanne tot oe vel; kleurt en zwelt van rijpe sappe; naor den aord van oe gestel: vijftig sappige ""Louise; bonne d'Avrange"" (hoe 'n rare taol!); wilde leveren en ik zie ze; al ligge lokken op de schaol! (Piet Heerkens; uit De knaorrie, ‘’t Peerebumke’, 1949); De door Heerkens benoemde peer is de Louise d'Avranche, een handpeer die in de Franse stad Avranches vanaf circa 1789 geteeld werd door Longueval. De peer kan omstreeks half september geplukt worden. Wikipedia: De vrucht van Bonne Louise d'Avranches is klein, slank en groen met mooie donkerbruin-rode blos. Het is een iets zure, sappige handpeer met een aangenaam aroma. Weijnen, Dialectatlas van N.-Brab. (1952): die pèèr is nie rèèp; Brabantse Spreekwoorden, Mandos: de gèlste pèère wòrren et irst geplokke (Pierre van Beek: Tilburgse Taalplastiek 1970) - de gekste meisjes lopen het eerst tegen de lamp (woordspeling: geil ) ook Stadsnieuws: 150106; Cees Robben – Hed-d’ôk pèrkes zonder bökzuut... Frie? (19560915); A.A. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) - pèèr (krt. 14); II oorvijg; Cees Robben: vur en peut of en pèèr heddet hart nie; Sierarke blèrt wir hèùzehôog./ Hij heej en pèèr gekreege (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Wè ist verschil?); WBD III.1.2:32 'peer' = slag : ook: 'veeg, fleer, stomp, opdoffer, oplawaai, opneuker, opmieter, opduvel, maai, pets, hengst, labbezoet'; WBD III.1.2:35 'peer' = muilpeer; ook ' fleer, kaakslag'; Cornelissen & Vervliet, Antwerps Idioticon (1899): PÈÈR zelfstandig naamwoord v., Fr. poire; fig. oorveeg, muilpeer; pirke; peertje; verkleinwoord  van 'pèèr'; WTT 2011 - de verkorting van pèèr doet pèrke verwachten maar is in feite pirke, conform het verkleinwoord dan wel de verkorting van Peer, de eigennaam; zie volgende lemma."
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
peer , pae~r , pae~re , pae~rke , peer
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal