elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: poppen

poppen , poppen , (pòppe) , (zwak werkwoord, intransitief) , Kramen, bevallen. Zie pop. || Je vrouw moet zeker ook binnenkort poppen? Me wijf heb ’epopt. – Evenzo elders in N.-Holl. (DE JAGER, Taalk. Magaz. 3, 514).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
poppen , póppe , búskes struuj onder de daakpanne legge.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
poppen , poppen , onbepaald werkwoord , (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe) = een kind krijgen A’k het zo bekieke, dan kan de buurvrouw wel ies weer poppen mutten (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
poppen , poppen , werkwoord , bevallen, een kind krijgen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
poppen , pôppe , werkwoord , pôpde, gepôp , stropoppen , (stropoppen aanbrengen) pôppe VB: Vreuger haws te 'nne mêns dè langs de dure kaom en dè daan reep: 'Niks te pôppe of panne kepot? '; belazeren pôppe
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
poppen , [neuken] , póppe , póptj, pópdje, gepóptj , 1. een dak vullen met stropoppen 2. neuken , Ei daak póppe mèt struuepóppe.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
poppen , poppe , werkwoord , poptj, popdje, gepopdj , de liefde bedrijven, neuken
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
poppen , póppe , werkwoord , neuken, dakdekken met strobosjes
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal