elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pronkappel

pronkappel  , brônkappel , pompoen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
pronkappel , pronkappel , de , (Midden-Drenthe, Zuidoost-Drenthe) = kalebas Wat hebt ze daor bij Jans mooie pronkappels in het hoffien (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
pronkappel , pronkappel , sierkalebas.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
pronkappel , prónkappel , kalebassen , De prónkappel kunne we wél wèggóóje want ze zén tenaacht geliik bevrórre. De kalebassen kunnen we wel weggooien want ze zijn vannacht helemaal bevroren.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
pronkappel , pronkappel , zelfstandig naamwoord , de; pronkappel, (sier)kalebas
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
pronkappel , prônkappel , 1. kalebas; 2. sierappel
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
pronkappel , prónkappel , brónkappel , (mannelijk) , 1. sierappel 2. sierfruit, bestaande uit kleine pompoenen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
pronkappel , prónkappel , zelfstandig naamwoord , prónkappels , prónkeppelke , 1. sierappel (Malus pumila) 2. deftige dame
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal