elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Pruis

Pruis  , Pruus , Pruis. De beste Pruus haet noch ein paerd gestaole, geen enkele Pruis deugt.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
Pruis , Pruus , Duitser ’ne Pruus mot vèchte! Een Duitser moet oorlog voeren.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
pruis , proes , sjproes , vrouwelijk , proese , pruuske , gieter, zie ook: sjproes.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
Pruis , Pruus , mannelijk , Pruuse , Pruuske , Pruis. De bëste Pruus haet ẹ paert gesjtaole: (en den Ollènjer ’t gėtuuch derbie): een bewijs, dat men vroeger in het Gulikerland van beiden geen hoge dunk had.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
Pruis , Pruus , Duitser. D’n beste Pruus haet nag en paerd gestoale (of enne fiets); Pruusses, Duitsers.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
Pruis , prusj , inwoner van Pruisen, maar ook een Duitser in het algemeen.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
pruis , pruus , aanduiding voor Duitser.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
Pruis , Pruus , de , Prusen , (veroud.) = 1. Pruis, ook Duitser Dat is een Pruus, gien Hannoveraan (Bov), Een Pruus weur veul zegd in de eerste wereldoorlog, later weur dat Duutser (Emm), Vrouger kwamen hier wel Prusen te grasmaaien (Eev), De Prusen worden geboren mit een gewèer op de rogge (Eli), Ik heb een neie zende kocht van een Pruus Duitse marskramer (Hol), Hij kan bestellen as een Pruus (Mep), Prusen bint Duutsers, mar alle Duutsers bint gien Prusen (Scho) 2. Duitsland (Veenkoloniën, Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) Wie gaot vaok even naor de Pruus (Ros), Die komp oet de Pruus (Bei), Vrogger gungen de arbeiders hen de Pruus hen warken (Oos), z. ook Prusen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
Pruis , Pruus , Pruis , zelfstandig naamwoord , de 1. Pruisen 2. inwoner van Pruisen, ook wel: Duitser
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
pruis , pruis , zelfstandig naamwoord , schuim
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
Pruis , [duitser] , Pruus , (mannelijk) , Pruse , Pruuske , Pruis, Duitser , De bèste Pruus haet nog ei paerd gestoeale.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
Pruis , Prs , Pruus , zelfstandig naamwoord , Pruse , Pruuske , 1. Duitser 2. de Prs – de Duitse tv-zender: de(n) iëste Prs, de twiëdje Prs... Duitsland één, Duitsland twee. Oorspronkelijk de naam van een inwoner van het koninkrijk Pruisen. Aangezien de eenmaking van Duitsland van de Pruisische koningen is uitgegaan, werd ‘Pruis’ ook het woord voor de Duitser
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
Pruis , Pruûs , eigennaam , Pruûse , Duitser
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
Pruis , Pruu~s , Pru~se , Duitser
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal