elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: spitsen

spitsen , spitsen op , zich verheugen op.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
spitsen , sjpichte, zich , werkwoord , sjpichde zich, haet zich gesjpich/sjpitsde zich, haet zich gesjpits , vlassen, zich verheugen in het vooruitzicht op iets, zie ook: vlasse. Ich hau mich al zoo drop gesjpich: ik had er mij al zo op verheugd.; sjpitse, zich spitsen. Zich urgens op sjpitse: zich ergens op verheugen, vlassen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
spitsen , sjpitse , werkwoord , sjpitsde, gesjpits , spitsen , VB: De boengêrde sjpitse. VB: Z'n oere sjpitse. Zw: Zich sjpitse op: zich verheugen op.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
spitsen , [zich verheugen op] , spichte , spichtj, spichdje, gespichtj , zich spichte, zich verheugen op, uitkijken naar , zie ook zich spitse , Zich örges op spichte.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
spitsen , [zich verheugen] , spitse , spitstj, spitsdje, gespitstj , zich spitse, zich verheugen op iets , zie ook zich spichte , Zich örges op spitse.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
spitsen , spitse , spitse, zich , werkwoord , spitsjtj, spitsjdje, gespitsjdj , zich verheugen op iets (Middelhoogduits: sich spitzen auf )
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
spitsen , zich spitse , spitsde zich – zich gespits hebbe , verheugen op
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal