elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: spreuk

spreuk , spruk , spreekwoord.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
spreuk , spreuk , vertelsel, sprookje.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
spreuk , spreuk , gelegenheidsgedicht, ook van vrij aanzienlijke lengte.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
spreuk , spröke , (vrouwelijk) , spröken , spreuk, sprook.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
spreuk , sprökke , vrouwelijk , spreuk
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
spreuk , sprueke , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , spruekn , spreuk
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
spreuk , sjpróch , vrouwelijk , sjpróche , sjpruchske , spreuk.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
spreuk , spreuke , spreuk
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
spreuk , spreuke , spreuk , zelfstandig naamwoord , de; spreuk: spreekwoord of anderszins kernachtig uitgedrukte levenswijsheid, onderrichtende uitspraak, vaak in de vorm van een rijmpje
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
spreuk , spruuek , (mannelijk) , spruueke , spruuekske , spreuk, motto , Edere prins haet mèt vastelaovendj zienen eige spruuek.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
spreuk , spruëk , zelfstandig naamwoord , spruëk , spruëkske , spreuk
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal