elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stalen

stalen , stalen , (werkwoord) , gelijken, overëenkomen. , Uw jas staalt op den mijnen.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
stalen , stallen , voor bestallen, voor stalen, betalen. Dit hoort men echter van niet veel personen. Algemeen zegt men meer stalen, bestalen enz. in den onvolm. verlede
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
stalen  , staalle , gelijken op. Det staalt der neet op, dat lijkt er niet op.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
stalen , staole , gelijken D’r op staole Erop lijken; staolen op … lijken op …
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
stalen , stale , liêke; ut stált nöärges óp!
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
stalen , staale óp , lijken op iemand anders; ze staalt óp der mooder “ze lijkt op haar moeder”.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
stalen , staolen , bijvoeglijk naamwoord , Var. als bij staol I = van staal Vrogger har wij holten schepen en staolen kèrels; tegenwoordig is het wal ies aansum (Wes), (fig.) Hij zee het met een staolen gezicht strak (Eel)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stalen , staolen , op elkaar lijken. Die jonges staolen goed, die jongens lijken goed op elkaar. Da staolt nerges op, dat lijkt nergens op.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
stalen , staolen , bijvoeglijk naamwoord , stalen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
stalen , staolen , bijvoeglijk naamwoord , 1. stalen, van staal 2. als van staal, bijv. ’t Is staolen wet een vast patroon, iets dat altijd gebeurt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
stalen , stoale ôp , gelijken
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
stalen , staolen , (bijvoeglijk naamwoord) , stalen, gemaakt van staal. (fig.) Een staolen gezichte.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
stalen , stâle , stalt stalde gestald , lijken, gelijken , Hèj stalt óp hullie vádder. Hij lijkt op zijn vader. , Oew gedrag stalde nérges óp. Jouw gedrag leek nergens op. Dat was erg ongepast.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
stalen , staale , staole , werkwoord , gelijken (Helmond en Peelland; Land van Cuijk); staole; gelijken (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
stalen , staole , stalen, van staal gemaakt , Mèt ei staole gezich(t) de groeatst mäögelike luueges t’r oethouwe.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
stalen , [lijken] , stale , staaltj, staaldje, gestaaldj , lijken , Det kindj staaltj op zie vader. Det staaltj nörges op!: dat lijkt nergens op!
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
stalen , staole , stalen, van staal
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
stalen , staole , bijvoeglijk naamwoord , stalen; Mandos - Brabantse Spreekwoorden (2003) - lôpen as ene staole Jeezus ('65) - stijf, ongeïnteresseerd; WBD kam meej staole heejvels (II:966) - kam met stalen hevels (bij een weefgetouw); ook: schaft meej staole heejvels; WBD staole heejvels (II:973) - stalen hevels (v.e. weefgetouw); WBD staole veer (II:1335) - stalen veer
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
stalen , stale , staalde – gestaald , lijken
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal