elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stallicht

stallicht , stallicht , "en stalkaars, voor dwaallicht of dwaaslicht. Het wordt alzoo genoemd, omdat het zich voornamelijk bij en in de stallen vertoont; dit doet het ook bij
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
stallicht , stallicht , v , stallamp.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
stallicht , sjtalluch , vrouwelijk , sjtalluchte , stallantaarn (stormlantaarn).
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
stallicht , stâllucht , stâl lâmp.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
stallicht , stalluchte , stallamp, stallantaarn.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
stallicht , stallocht , zelfstandig naamwoord , et; stallicht
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
stallicht , sjtaalluch , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , sjtaalluchte , - , stallantaarn
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
stallicht , stalluch , stallucht , (vrouwelijk) , stallantaarn
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
stallicht , stallucht , zelfstandig naamwoord , stalluchte , stalluchtje , stallantaarn
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
stallicht , stâllucht , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , stâlluchte , stallantaarn
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
stallicht , stalluch , stallantaarn
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal