elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stilhouden

stilhouden , stil hol’n , (stil houden) = zwijgen. Beklaagt iemand zich door te zeggen: har ’k mei moar stil hol’n! dan wordt hem wel toegevoegd: as toe die stil hol’n hast, den har de hijle kerk zōk stil hol’n, met de toevoeging: dat zeeën ze ook tegen de köster.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
stilhouden , stilhouwe , werkwoord , 1. Stoppen met praten of lawaai maken. 2. Verzwijgen, vóór zich houden. | Zuks moet je stilhouwe, ’n aâr het er niks mee nôdig.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
stilhouden , sjtilhaute , werkwoord , hólj sjtil, haet of is sjtilgaute , stilhouden. Ze höbben ’t sjtilgaute: ze hebben er niemand iets van gezegd. Neit sjtilhaute: doorgaan.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
stilhouden , stilholden , zsterk werkwoord, onovergankelijk, wederkerend , 1. stilhouden Doe most die stilholden te zeuren (Bov) 2. stoppen IJ moet even stilholden, ik moe de vörk nog methebben (Oos) 3. bidden (Zuidoost-Drenthe) Wij möt wal hen heuien, mar eerst even stilhoolden (Pdh), (zelfst.) Hij is an het stilhoolden (Pdh),
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stilhouden , stilleholen , werkwoord , 1. niet bewegen 2. (wederk.) opzettelijk geen geluid maken 3. niet bekend maken, verzwijgen 4. kalm houden, gezegd bijv. inzake een kind 5. blijven stilstaan, stoppen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
stilhouden , stilháúwe , zwijgen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
stilhouden , stilhèèwe , verzwijgen, stilhouden, stoppen
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
stilhouden , stilhaoje , werkwoord , hèltj stil, heel stil, stilgehaoje , stilhouden, stoppen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
stilhouden , stilhaawe , sterk werkwoord , Henk van Rijen - stoppen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal