elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stoker

stoker , stokerd , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Daarnaast stoker. Harde wind. || ’En stokerd uit de Noordoosten. ’t Is ’en goed stokertje (het waait fel). Den 16 dito kregen wy recht voor windt, en een stijven stookert, waar door onsen voortgang ook seer snel, en hard was, STRUYS, Reysen 213. – Stoker is ook elders bekend en wordt door WEILAND en VAN DALE vermeld. Vooral in 17de-eeuwse reisverhalen komt het woord talloze malen voor (vgl. b.v. O.-I. en W.-I. Voyagien 1, 68 c; C. DE BRUYN, Reizen 1, 18 b; J. VAN RIEBEEK, Dagverhaal 1, 154; Chron. v. Medembl. 243, enz.).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
stoker , stuakker , stuakkerbaas , mannelijk , stoker
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
stoker , steukerd , steuk , m , konkelaar.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
stoker , sjtäöker , mannelijk , sjtäökesj , stoker.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
stoker , stokkerd , stoker.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
stoker , stoker , stokerd , de , Ook stokerd
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stoker , stoekerd , stukerd , de , stoekerds , (Zuidwest-Drenthe). Ook stukerd (Zuidwest-Drenthe, zuid) = opruier Het is een lillijke stoekerd, die het zaakie altied opstoekt (Pes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stoker , stoker , stoker
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
stoker , stoker , stokerd , zelfstandig naamwoord , de 1. werknemer die stookt (op locomotieven, schepen) 2. iemand die opstookt (fig.)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
stoker , sjtuüker , sjtuükert, sjtoëker , zelfstandig naamwoord mannelijk , sjtuükers/sjtoëkers , - , stoker , ophitser sjtuüker VB: Geluef 'm neet, 't ês 'nnen échte sjtuüker.; sjtoëker VB: De sjtoëkers ién de febrikke van Regout ién Mesjtreech hawwe e zjoer lëve.; ophitser VB: Geluef 'm neet, 't ês 'nnen échte sjtuüker.; aanstoker VB: Es dè ze mer aachterèin kênt zitte, dè sjtuüker.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
stoker , [opstoker] , stuuweker , man die ophitst
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
stoker , staoker , (zelfstandig naamwoord) , stoker.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
stoker , steuker , onruststoker, opruier
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
stoker , stoeake , stuueker , (mannelijk) , stoeakers , stoeakerke , stoker , Hae is altied stoeaker gewaes oppe rinkoeave.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
stoker , stuëker , zelfstandig naamwoord , stuëkers , stuëkerke , kachel-/verwarmingstoker
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
stoker , stuëker , zelfstandig naamwoord , stuëkers , stuëkerke , stoker, intrigant, opruier
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
stoker , staoker , stoker
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal