elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stommeknecht

stommeknecht , stommeknecht , (stòmməknecht, met hoofdtoon op stòm) , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Zie de wdbb. – Ook een soort van bloementafel, bestaande uit drie ronde houten bladen van verschillende grootte, boven elkaar aan een door hun middelpunt gaande standaard bevestigd. Zulk een stommeknecht dient b.v. om een aantal potten met hyacinten op te plaatsen.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
stommeknecht , luieknecht , stommeknecht, een standaard die werd gebruikt ter ondersteuning van een houten boerenkar, als een wiel werd verwijderd ter reparatie
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal