elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stralen

stralen , straaln , werkwoord, zwak , de keel uithangen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
stralen , stralen , straolen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook straolen (Noord-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied) = zakken, mislukken Hij is straald veur het examen (Zwin)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stralen , straolen , stralen , zwak werkwoord, onovergankelijk , Ook stralen (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) = 1. stralen Wat zal ze straolen as zie dat neis heurt (Eex), De helligheid straolt heur de ogen uut (Die) 2. strook gras laten staan bij het maaien (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, hy:Kop van Drenthe en Zuidwest-Drenthe, noord) Die kun niet goed maaien; die straolde, die lut wat staon (Schl)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stralen , straolen , stralen , werkwoord , 1. stralen, licht van zich doen gaan, net als licht uitschijnen; Et straolt him tot de ogen uut hij kijkt geweldig helder en levenslustig 2. (van vloeistof) in stralen gaan, met stralen bruisen, bijv. De hingst straolt d’r over urineert heel krachtig
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
stralen , sjtraole , werkwoord , sjtraolde, gesjtraold, sjtraolenterre , stralen , VB: 't Bruúdsje sjtraolde van gelök wie 't de kërk oét kaom.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
stralen , straolen , (werkwoord) , straolen, estraold , stralen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
stralen , [schijnen] , straole , straoltj, straoldje, gestraoldj , stralen, licht geven, schijnen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
stralen , straole , werkwoord , straoltj, straoldje, gestraoldj , stralen zie ook gleuje, hètse, sjiene
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
stralen , straole , werkwoord , stralen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
stralen , straole , zwak werkwoord , straole - stròlde - gestròld , stralen; ook in tegenwoordige tijd vocaalkrimping: gij/hij stròlt; stròlt, stròlde - straalt, straalde; R.J. 'hoe schòon jouw zieltje strolt'; tegenwoordige tijd sing., resp. verleden tijd van 'straole', met vocaalkrimping
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
stralen , straole , straolde – gestraold , stralen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal