elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: striknaald

striknaald , sjtriknaoj , sjtriknaolj , vrouwelijk , sjtriknaoje , breipen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
striknaald , striknaolde , de , striknaolden , (Zuidoost-Drents veengebied) = breinaald
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
striknaald , [breinaald] , striknaoldj , (vrouwelijk) , breipen, breinaald
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
striknaald , striknaoldj , zelfstandig naamwoord , striknaolje , striknäöltje , breinaald
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
striknaald , striknaoldj , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , striknaoldje , striknäöldje , breinaald
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal