elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: à la bonheur

à la bonheur , allebenäör , tussenwerpsel , (Frans) alle gekheid op ‘n stokje
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
à la bonheur , allebeneur , alla bonneur           , bijwoord , Van Rijen (1998): mij goed, vooruit dan maar; Frans Verbunt: allebeneur - vooruit dan maar (Fr. à la bonheur); Stadsnieuws: Naa allebeneur, as ge dè naa zo gèère hèt, dan doek dè wèl (070207); Noord en Zuid, jrg. 10, 1887, p. 11 – ‘Diverse Meijerrijse woorden’ - Zoo spreken de Meierijers en schrijven ook van (...) alla beneur... ; alla bonneur; uit Franse ‘à la bonheur’, op goed geluk; Cees Robben – alla bonneur... (19600422); zie allebeneur
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal