elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanhogen

aanhogen , [hoger maken] , anhögen , (zwak werkwoord) , ophoogen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
aanhogen , anhueng , werkwoord , ophogen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
aanhogen , anheugen , ophogen.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
aanhogen , anheung , heung an, an eheugd , ophogen, hoger maken.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aanhogen , anhogen , anheugen , Ook anheugen (Zuidwest-Drenthe), = ophogen, geleidelijk schuin laten oplopen Die kaante meuj wat anheugen (Pes), Wij moet het um hoes toe wat anheugen (Sti), Ik heb de èerpels mor wat an ehoogd aangeaard (Die)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanhogen , an-eugen , ophogen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
aanhogen , anheugn , ophogen. ’t Terrein is ’n bettien aneheug met zand uut de Koerbârg.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
aanhogen , anhogen , werkwoord , 1. aanvullend ophogen (met grond e.d.) 2. aanaarden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanhogen , anheugen , ophogen.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
aanhogen , aanhuuege , ophogen van grond, aanaarden
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
aanhogen , aanhuuëge , werkwoord , ophogen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
aanhogen , aanhuuege , ophogen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal