elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aankomend

aankomend , ankom , ankoom , eerstvolgend; ankom Dunnerdag, Meitied, enz.; ook Gron.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
aankomend , ankôm , (zie: ankoom); ook Drentsch
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aankomend , ankoom , ankōm, ankomende , het meer ouderwetsche toukoom, toukomende = toekomende, aanstaande, eerstvolgende; ankoom week, ankoom joar, ankoom harst, ankoom veurjaar, ankoom zömer, ankoom winter, Mai (de tijd van Mei); moandag, enz. Oostfriesch tokum, token, Hoogduitsch zukünftig; Overijselsch tóòkomwêke = de volgende week.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aankomend , ankomende , ankomend , het volgende: (Zie: anvoarend, en: ankoom.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aankomend , ankoom* , ank’m, ank’n , vgl. toukoom *. (vooral Westerkwartier), door snelle uitspraak, ank’m, ank’n
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
aankomend , ankommĕn , (Zeundag), aanstaande (Zondag).
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
aankomend , ankomd , ankommend, ánkemd , bijvoeglijk naamwoord , (Aan)komend. | Hai gaat ankomde week verhuize. Zegswijze ankommende maan, wassende maan; ankommend...over, na de komende. | Ankommende week over begint de kermis.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
aankomend , aakómment , aankomend.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aankomend , ankomde , ankom , aanstaand(e).
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
aankomend , ankom , ankomde , aanstaande, de volgende.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aankomend , ankommen , aankom, ankom, ankoom, ankommend, ankommende , Var. als bij kommen. Ook aankom, ankom (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid), ankoom (Zuidwest-Drenthe, zuid) ankommend, aankommende (Veenkoloniën, Kop van Drenthe) = volgende Ik kom ankommen wèke (Nsch), Ankommen zundag gao wij oet gaasten (Bor), Ankomen zundag is deupdag (Hav), Ankomend jaor möt hij hen de schoele (Uff), Aankom zaoterdag moeten wie op vezide (Twe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aankomend , ankommend , bijvoeglijk naamwoord , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Veenkoloniën, Midden-Drenthe) = 1. nog niet volwassen Hij was nog maar zo’n ankomende jonge (Ruw) 2. zonder ervaring, beginnend Mien vrouw het ook hulp, dai het ain aankomend maidje kregen (Vtm), Dat is een ankomend knechie (Hgv), zie ook bij ankommen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aankomend , ankommnde , de komende (tijd).
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
aankomend , ankommend , ankommen , bijvoeglijk naamwoord , 1. aankomend: opgroeiend, halfvolwassen 2. nog maar net begonnen als arbeidskracht e.d. 3. komend, aanstaand
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aankomend , ankem , anken, aankem, aanken, tankem , bijvoeglijk naamwoord , komend, volgend, bijv. ankem jaor
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aankomend , añkommende , bijwoord , aankomend, opgroeiend Ze hebbe daer een grôôt gezin met een stik of wat añkommende jonges Ze hebben daar een groot gezin met een aantal opgeschoten jongens
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
aankomend , [aanstaand] , ankommend , (bijvoeglijk naamwoord) , aanstaand. Ankommende maondag. Zie ook: toekommend.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
aankomend , ankende , aankomende, volgende.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
aankomend , aankomendj , aankaomendj , bijvoeglijk naamwoord , tweede vorm Weerts (stadweerts); aanstaand, opgroeiend
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal