elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bakoven

bakoven , bakaove , mannelijk , bakäöves , bakäöveke , bakoven. Gaap mer taengen ’ne bakaove: zich weren tegen een overmacht is moeilijk.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
bakoven , bakoven , de , bakoven Bakovens zint er niet mèer, die haj vrogger (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bakoven , bakovend , zelfstandig naamwoord , de; bakoven
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bakoven , [bakoven] , bakoeave , (mannelijk) , bakoven, industriële bakoven , Doe kóns neet tieënge eine bakoeave gape: tegen een sterker iemand kan men het niet opnemen.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
bakoven , bak-oôve , bakoeëve , zelfstandig naamwoord, mannelijk , bak-oôves/bakoeëves , bak-oventje/bakoeëventje , eerste vorm Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern), Nederweerts, Ospels; tweede vorm Weerts (stadweerts); bakoven
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
bakoven , bakoove , zelfstandig naamwoord , bakoven; WBD bakoove, oove, oowve - bakoven (in het bakhuis v.e. boerenhuis)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal