elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beginnen

beginnen , begost , voor begonnen. In de oude taal en bij de oude schrijvers was het zeer gemeen.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
beginnen , begunde , begon; ook Gron.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
beginnen , begunnen , beginnen. Vervoeging begunde, begund = begon, begonnen; ’t begunde te regen; hij begunde te vluiken, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
beginnen , bĕgönnĕn , beginnen.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
beginnen  , beginne , begin, begins, begint, begôs, begônne , beginnen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
beginnen , beginn , werkwoord, sterk , 2e, 3e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd: begeent, 1e persoon enkelvoud verleden tijd: , beginnen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
beginnen , begosse , begonnen As ze nou toch mar ’s begosse Als ze nu toch maar eens begonnen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
beginnen , beginne , begoos, haet of is begoosj , beginnen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
beginnen , begiene , werkwoord , beginnen. Het werkwoord heeft merkwaardige vormen. t.t.: Ik begien. Hij begient. Zullie begiene. v.t.: Ik begòs. Hij begòs. Zullie begòsse. v.deelw.: Ze zèn begònne. Woordspelletje: Kwòsse begòsse. Ik wou dat ze begonnen.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
beginnen , begunnen , sterk, zwak werkwoord, (on)overgankelijk , beginnen Jammer, dat het net begunt te regen (Bov), Zie is begund of Het begunt te kraken bevalling begint (Sle), als zn. Der is gain begunnen an (Vtm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beginnen , begos , ’t begos, het begon. ’t waar al kaauw, en’t begos òk nog òk te regenen, het was al koud, en tot overmaat van ramp begon het ook nog te regenen.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
beginnen , beginnen , begint, begun, begunnen, begunnen , beginnen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
beginnen , beginn , ik beginne / begunne; hie begint / begunt; wie begint / begunn; ik bin begunn , beginnen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
beginnen , begiene , beginnen , Iin én iin is twii, dé was 't urste wór we meej moesse begiene, meej't tèlle. Een en een is twee, dat was het eerste waar we mee moesten beginnen, bij het rekenen.
Verleden tijd begós. Ut begós inins te rèègene, we zén mér gaauw ónder de pérrepluuj in't stróój gedooke. Het begon ineens te regenen, we zijn maar vlug onder de hooiberg in het stro gekropen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
beginnen , beginnen , werkwoord , 1. beginnen 2. zich uitstrekken vanaf een bep. punt 3. vooraf bidden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
beginnen , begênne , werkwoord , begôs, begôs , beginnen , Zw: V'r zalle mer begênne zaag de vos tiënge de hênne en pakde d'n haon 't ieste aon.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
beginnen , begôs , begôs , begon
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
beginnen , begós , begós , beginnen. , Hèij begós mi vèèchte! Hij begon met vechten!
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
beginnen , beginne , begintj, begós, begóste, begós/ begónne , beginnen , Is de vekansie al begós?
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
beginnen , beginne , werkwoord , begintj, begos, begosj/begónne , beginnen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
beginnen , begiene , sterk werkwoord , begiene - begos(se) - begonne , beginnen; Dirk Boutkan: beginne/begiene - begós/begón - begónne; A.P. de Bont, Dialect v. Kempenland (1958): begiene zw.ww.tr.+ intr. beginnen; verleden tijd begós; part. begóst .Jan Naaijkens, Dès Biks (1992): begiene - beginnen; vt: ik begòs; WBD III.1.2: 4 'gebinnen', 'op gang komen'; WBD III.1.4:315 'vanher beginnen' = opnieuw beginnen; I Infinitief en tegenwoordige tijd; Pierre van Beek: Begiene te kraoke - de eerste barensweeën voelen (vergelijk voor de bevalling: J. H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836): Beginnen - heet hier van de vrouwen 'jamjam instantis partus signa dare’. z.a.); Kees & Bart (krantenrubriek 1922-193?): 'Hoe laot begien 't?’ (bis); Cees Robben – Meej ’n schôôn laai gao’k begiene (19701023); Cees Robben – Ak mèèrege iets nuus begien (19710122); Cees Robben – Hij zit daor as unne ezel tussen twee bèèrege hooi... Waor zal ie naa ’t irst aon begiene? (19840824); ’s Aovens onder et eete wiesse te vertelle dèk ’s maondags om 9 uur op et ketoor van de Tilburgse Courant as lôopjongen kos begiene. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); A.A. Weijnen, Dialectatlas van Noord-Brabant (1952): et 'begint' [korte ie] te klèppe vur dirste mis; gd94 ik dènk dèt oover en uurke begient te rèègene; Mar kom allee, doe goed oew bist!/ Begient mee goed te willen... (Gieleke – wsch. ps. van Michel van de Ven (Lechim) – ongedateerd knipsel uit onbekende bron; ca. 1960-1980); Allemol deeje ze d'r bist/ D'n beker te verdienen/ Mar kossen tegen Willem II/ Ten liste niks begienen. (Gieleke – wsch. ps. van Michel van de Ven (Lechim) – ongedateerd knipsel uit onbekende bron; ca. 1960-1980); II Verleden en voltooide tijd; begos(se); hiernaast ook de vormen begon/begonne; WMT ook: begonde en begonste, begost, begoest, met deelw.: begonst, begost, begoest .Kwosse begosse - Ik wou dat ze begonnen ....en toen begossen al de heeren rondjes te geven... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’n Staandbild in Baozel’; feuilleton in 4 afl. in de NTC 20-5-1939 – 17-6-1939); ...en ie sloeg op de taofel detter de borreltjes van begosse te daanse... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 2; NTC 8-10-1938) ; ...de heeren gongen dan naor d'r kaomers en de naacht begos. (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 3; NTC 15-10-1938) ; Toen begos et! (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 11; NTC 10-12-1938) ; ...en 't begos me toch te regene... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; feuilleton ‘Bad Baozel’, 8 afl. in NTC 31-12-1938 – 18-2-1939); R.J. toen ik wè begos te wènne; Cees Robben: van lieverleej begos et zôo te lôope dè ...; Cees Robben: dègge meej niks begonne zèèd; Cees Robben: toen is et gelèèk begonne? toen ie dè begos te zegge; Piet van Beers – ‘Asperges me’: Boove op 't koor zonge de heere/ saome meej 't allergrotst gemak./ Die hadde vur dèsse begosse/ soms al gepruufd van de kejak. (Spoeje doemmeniemer; 2009); Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - ge had al gelèèk vurdè ge begóst (Daamen, Handschrift Tilburgs (1916):); A.P. de Bont, Dialect v. Kempenland (1958): begiene: verleden tijd enkelvoud l. begós, 2. begóst, 3. begós; mv. 1. begósse(n), 2. begóst, 3. begósse(n) .J. Cornelissen & J.B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect (1899): BEGOST - 2e en 3e hoofdvorm van 'beginnen'; Jan Naaijkens, Dès Biks (1992): kwòsse begòsse; begos; verleden tijd van ‘begiene’; Cees Robben – Mar as ik kôs... begôs ik nog eens...! (19560707); Cees Robben – Gin wonder dè diejen bond daor begôs (19570727); begienter; samentrekking van begint er; Cees Robben – ’t Begienter te naauwe... (19691010)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal