elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beklag

beklag , beklag , zelfstandig naamwoord, onzijdig , beklag hebm met, medelijden hebben met
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
beklag , beklag , zelfstandig naamwoord ’t , in de zegswijze graag in beklag weze, graag beklaagd worden. Vgl. Fries yn biklag wêze.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
beklag , beklaach , onzijdig , beklag, zie: zich besjweere.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
beklag , beklag , het , 1. beklag Hie hef zien beklag inbracht, maor het hulp hum niet veule (Bei), Hie döt altied zien beklag bij zien moe (Dwi) 2. excuses (Zuidoost-Drents zandgebied) Hij wil even zien beklag maken (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beklag , beklag , beklag, medelijden
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
beklag , beklag , zelfstandig naamwoord , et 1. beklag, het zich beklagen 2. medelijden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
beklag , bekläog , zelfstandig naamwoord onzijdig , - , - , beklag , VB: 'r Doog ze bekläog bié de peliésie ömdat d'n hoond van de naobers gaanse naachte aachterèin bletsjde.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
beklag , beklag met iemand hebben , beklag met iemand hebben, iemand beklagen (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
beklag , beklaâg , beklaag , beklag
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
beklag , beklaag , zelfstandig naamwoord, onzijdig , beklag
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal