elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bierpens

bierpens , bierpeinze , zelfstandig naamwoord , de; bierpens, hetz. als bierboek
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
bierpens , beerpénske , zelfstandig naamwoord onzijdig , beerpénskes , - , bierbuik
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
bierpens , [bierbuik] , beerpens , (vrouwelijk) , bierpens, bierbuik
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
bierpens , beerpens , zelfstandig naamwoord , beerpense , beerpenske , bierbuik, dikke buik zie ook aerpelepens, pappens
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
bierpens , beerpêns , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , beerpênse , bierbuik
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal