elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bietsen

bietsen , bietse , stelen (en niet bedelen zoals in S.N. bij van Dale).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
bietsen , bietse , weghale.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
bietsen , bietsen , zwak werkwoord, overgankelijk , inpikken Dat hef e nich zölf kof, dat zal e wal bietst hebben (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bietsen , bietse , werkwoord , bietsj, bietszje, gebietsj , stelen, wegnemen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal