elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: daarom

daarom , doarom , (klemtoon op: om), als soort van uitroep, en zooveel als: juist! dat is de reden! daarop doelde ik! dat was mijn doel! Zie ook: woarom.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
daarom , doaróm! , uitroep = juist! dat meende of bedoelde ik.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
daarom  , daorum , daarom.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
daarom , doarumme , voegwoord , daarom
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
daarom , dörrum , daarom Wörrum? Al dörrum! Waarom? daarom!
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
daarom , deerom , bijwoord , 1. Daarom. | Ik hew gien zin, deerom gaan ik niet mee. 2. Daardoor. | ’t Het al weke regend, deerom staat alles blank. 3. Ondanks dat, desondanks. | Hai mag den gien toid had hewwe, maar deerom had ie toch wel ofbericht sture kenne. Zegswijze deerom is gien reden, as je van de trap of valle, bè je gauw beneden, spottende reactie op de motivering ‘deerom’ die niet verder wordt toegelicht.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
daarom , daoróm , daarom; daar omheen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
daarom , dörrem , voornaamwoord , daarom. 1. Vr: Wörrem hèdde gè dè gedaon? Antw: Dörrem. (Ook: òm dörrem.) Vr: Wörrem dörrem? Antw: Omdè ’ne wörrem ginne pier is. 2. Ook: Dörrem is gin woord. Stikt oe neus in de pèrdstoort (paardestront).
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
daarom , doarumme , drumme , daarom.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
daarom , doarumme , daarom.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
daarom , daorum , doorum, durrum , Naast doorum ook durrum (Midden-Drenthe) = daarom Waorumme doej niet met? Daorumme niet (Hgv), Doorum niet, mar zij stun er mooi op in heur neie rok hoe het ook zij (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
daarom , dùrrum , umdùrrum , daarom. Wùrrum? Dùrrum!
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
daarom , döörumme , daorumme , (Kampen) daarom. Ook: daorumme (Kampereiland, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
daarom , daorumme , daarom.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
daarom , dörrum , daarom , Héij hi iet ôn z'n biin én dörrum kan'nie nie zó rap vurût lék ander mènse. Hij heeft iets aan zijn been en daarom kan hij niet zo vlug vooruit als andere mensen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
daarom , daoromme , daorom , voegwoord, bijwoord , 1. daarom, om die reden 2. in daoromme niet desondanks, in weerwil daarvan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
daarom , daoromme , voornaamwoordelijk bijwoord , daaromheen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
daarom , dörrum , um dörrum , daarom
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
daarom , durrum , daarom
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
daarom , döörumme , (bijwoord) , daarom.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
daarom , dôrum , durrum , daarom , Op de vraag: Worrum? komt het nietszeggende antwoord: Dôrum, met sterke nadruk op de ô. Dit lokt het antwoord uit: Dôrum is gin reeje, as ge van de trappe valt, dan bénde gèèw beneeje. Daarom is geen reden, als je van de trappen valt, dan ben je gauw beneden. Opzegversje om je ongenoegen over het antwoord weer te geven.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
daarom , daorumshalve , daorvandan , daarom, om die reden.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
daarom , dörrum , bijwoord , daarom (Land van Cuijk)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
daarom , daoróm , daarom
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
daarom , daoróm , daorómme , daarom ook daoväôr
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
daarom , daorum , bijwoord , daarom
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
daarom , dörrom , dörrem , bijwoord , daarom; Henk van Rijen: 'dörum'; Frans Verbunt: ook: om dörrom; WvM 'Durrum ghinge way ...'; Jan Naaijkens - Dè's Biks - 1992 – ; dörrem - vnw. daarom
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
daarom , daorum , drum , daarom
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal