elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: de andere dag

de andere dag , dângerdaag , bijwoord , een dezer dagen , ooit
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal