elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: deugniet

deugniet , deugnijt , (deugniet); niet alleen van menschen maar ook van dieren gezegd, inzonderheid van paarden en honden en hiervoor ook: rakker, smeerlap, enz. dikke deugnijt = groote deugniet.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
deugniet  , deugneet , deugniet.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
deugniet , dougeniet , dougniet , zelfstandig naamwoord de , Verouderde vorm van deugniet.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
deugniet , deugeneit , mannelijk , deugeneite , deugeneitje , deugniet. Wie grooter deugeneit, wie mee gelök: het geluk is met de deugnieten.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
deugniet , deugniet , deugeniet , deugnieten , Ook deugeniet (Zuidwest-Drenthe) = deugniet Doe bist ’n dikke deugnait (Eco), Wat bi’j een deugeneet, alles onder de modder en een grote scheur ien de brook (Rui), zie ook ondöcht
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
deugniet , deugeniet , zelfstandig naamwoord , de; deugniet, zeer ondeugende jongen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
deugniet , dëugeneet , zelfstandig naamwoord mannelijk , dëugeneete , dëugeneetsje , deugniet , dëugeneet; boef dëugeneet VB: Ich zeen dèn dëugeneet vuur aal ién sjtaot.; slechterik VB: Ich zeen dèn dëugeneet vuur aal ién sjtaot
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
deugniet , deujgeniejt , deugniet
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
deugniet , däögeneet , (mannelijk) , däögenete , däögeneetje , deugniet
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
deugniet , duuëgeneet , deugeneet , zelfstandig naamwoord, mannelijk , duuëgenete/deugenete , duuëgeneetje/deugeneetje , eerste vorm Weerts (stadweerts); tweede vorm Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern), Nederweerts, Ospels; deugniet
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
deugniet , deugeniet , zelfstandig naamwoord , "deugniet; ""'t Is 'nen losbol, 't is 'nen deugeniet...” (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 9; NTC 26-11-1938)"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal