elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gaande

gaande , gaonde , Op gaonde b(i)eenen- op de been, niet bedlegerig. Mannes is nòg wel op gaonde b(i)eenen, maor h(i)ee is tòch niks gud. Hendrîke is vö̀lle bèter; z(i)ee is al weer op gaonde b(i)eenen.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
gaande , gaonde , Op gaonde b(i)eenen, op de been, niet bedlegerig. Mannes is nòg wel op gaonde b(i)eenen, maor h(i)ee is tòch niks gud. Hendrîke is vö̀lle bèter; z(i)ee is al weer op gaonde b(i)eenen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
gaande , gaond , gaonde, gónde , Wa’s daor gaond(e)? Wat is daar gaande?; Wá’s d’r gónde? Wat is er gaande? (aan het gebeuren).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
gaande , gande , binnekort.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
gaande , goande , druk.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
gaande , goande , druk, onrustig; goande voete: lopend; zo goande voete: zo langzamerhand.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
gaande , gaonde , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. aan de gang, aan de hand Wat zul der gaonde wezen? (Bal), Jao, zie bint gaonde ze zijn aan het werk (Sle), Kuj de boel nog wat gaonde holden, nou de knecht ziek is? (Ruw) 2. in beweging Toen de wagen goed en wel lèup, höl ze hum goed gaonde (Hgv), Het spul was gaonde was begonnen (Die), Ik miende dat hij ziek was, mar hij is toch nog wel gaonde is niet bedlegerig (Wsv), Een segare veur de gaonde en de komende man (Hgv), Zie bint an het heuien en doet, ...ment mit de gaonde wagen de wagen die bij het oogsten op het land of onderweg is (Bro), Mit de gaonde wagen heui halen, dat is: mit twei wagens en de lège giet de volle wèer integen (Stu), De gaonde wagen is op het land of onderweg, de staonde is in de schuur (Sle), Met het intrekken hew een kommende en een gaonde wagen in gebroek (Oos), Zie zint gaonde onderweg (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gaande , gaonde , bijvoeglijk naamwoord , 1. lopend, rijdend 2. vertrekkend 3. in werking zijnd 4. plaatsvindend 5. druk bewegend, voortdurend rijdend, vooral: heen en weer met een wagen 6. gangbaar (m.b.t. taalgebruik) 7. dagelijks gebeurend
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
gaande , gaoñs , bijwoord , gaande; aan de hand D’r is zeker wa’ gaoñs want d’r komme zôôveul meñse verbij
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
gaande , gaonde , bijwoord , gaandeweg, allengs ’t Gat in d’n dijk wier gaonde grôôter Het gat in de dijk werd allengs groter
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
gaande , gaonde maoke , werkwoord , maok gaonde, maokte gaonde, gaonde gemaokt , op gang brengen Je mottem nie gaonde maoke, want tan gaotie ôk beginne Je moet hem niet op gang brengen, want dan gaat hij ook beginnen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
gaande , [in beweging] , gaonde , (bijvoeglijk naamwoord) , gaande.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
gaande , gaondje , gaande, op de been , Nao det zwaor óngelök is d’r toch weer gaondje. Waat is dao gaondje?
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
gaande , gaondje , bijwoord , bezig, doende
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
gaande , gònde , gaonde, gòns , tegenwoordig deelwoord , "tegenwoordig deelwoord van 'gaon'; gaande; Cees Robben - Wès hier naa wir 'gaonde'? Wè is er tòch gònde?; Cees Robben - daor is niks 'gaonde'; uitdrukking: ‘niks gaonde’; niets aan de hand; Cees Robben – Daor is niks gaonde Wout... (19791012); Jan Jaansen - ""Vergimd, daor hedde 't gaonde!"" (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Den Sik van Baozel; feuilleton in 8 afl. in de NTC 25-2-1939 – 18-4-1939); gons; tegenwoordig deelwoord van gaon. gaande; R van gòns - op de heenreis, heenweg; Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch - 1899 -  GAANS - gaande: Wat is daar gaans?"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal