elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gaarne

gaarne , géérne , (bijwoord) , gaarne.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
gaarne , geern , gaarne, graag; Hoogduitsch gern, gerne, Oud-Hoogduitschuitsch gerno; dat lust mie geern = dat lust ik graag; ’t is mie geern goud = ’t is mij wèl, ik heb er niets tegen. Zie ook: oa.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
gaarne , geern* , Vlaamsch: geern, geerne.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
gaarne  , gaer , gaarne. Neet gaer, ongaarne.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
gaarne , geerne , graag, gaarne
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
gaarne , gearne , bijwoord , graag
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
gaarne , géêr , gér , géêrder/gérder, ’t géêrste/’t gérst , graag, liever, liefst. géêr hébbe graag hebben
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
gaarne , gaer , leever, leevesjte , gaarne, graag. Gaer doot, laef lang: iemand naar wiens dood wordt verlangd, leeft soms nog lang. Niks te danke, gaer gedaon: wordt gezegd, als iemand dankt.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
gaarne , gaer , mit plezeer.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
gaarne , gèère , bijwoord , gaarne. Ziede gij me gèère? Kus me dan! Gèère of nòòj. Graag of niet. ’t Woord graag is in ’t Biks onbekend.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
gaarne , geerne , graag.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
gaarne , geerne , graag, gaarne.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
gaarne , gèern , geern , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook geern (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe) = gaarne, graag Hij lust geern sukkerperen (Gro), Ik mag hum geern, hij helpt iederiene voort (Ruw), Het is nou wèer laat genog, wij wilt gèern hen bedde (Hijk), zie ook graag
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gaarne , geer , graag. geer of nie, graag of niet.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
gaarne , geerne , (Gunninks woordenlijst van 1908) zie graag
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
gaarne , geerne , gaarne.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
gaarne , gàèr , gàère , graag , Wa't vrouwke gàèr mag, it 't ménneke èlleken dag. Wat het vrouwtje graag mag, eet het mannetje elke dag. Als puntje bij paaltje komt, is de vrouw de baas.
Nog nie al hôd'det gàère. Nog niet al had je het graag. Daar komt niets van in.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
gaarne , geern , geerne , bijwoord , 1. graag 2. zonder bezwaar
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
gaarne , gên , bijwoord , graag , gên VB: 'r Hèt altiéd gên 'n dropke gehad.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
gaarne , geer , graag
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
gaarne , gèèr , graag
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
gaarne , gèère , graag.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
gaarne , gère , graag
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
gaarne , gèèr , graag , Gèèr gedòn! Graag gedaan! , Gèèr of nie! Graag of niet! , Gradje had ’m gèèr. Gradje dronk stevig.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
gaarne , gère , graag
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
gaarne , ik zò dè zô gère doen , ik zou dat zo graag doen
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
gaarne , gèèr , gèère, geier , bijwoord , gaarne, graag (Eindhoven en Kempenland); gèère; gaarne, graag (West-Brabant; Den Bosch en Meierij; Tilburg en Midden-Brabant); geier; graag (Helmond en Peelland); ger; graag (Land van Cuijk)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
gaarne , gaer , lever, leefst , graag , Dae löstj ’m gaer: hij drinkt veel. Emes gaer höbbe. Get gaer doon. Get gaer höbbe.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
gaarne , gaer , bijwoord , graag
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
gaarne , gèère , gèèr , bijwoord , gaarne, graag; Hèddet gèère? - Heb je het graag?; Kees en Bart – Tilburgsche Post ca. 1935 – 'nie gerre': 'gerre'; 'k Zie oe daor zo geere ligge, / Tilburg, waor 'k geboore ben, (Piet Heerkens; uit: D’n örgel, ‘Tilburg’, 1938); 'k Heur ze geere, mijn taol... (Leo Heerkens; uit De mus (Piet Heerkens), ‘mijn taol’, 1939); De R die komt wir in de mònd/ de heur ik nie zo gèère... (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: ‘De R van rèère‘); Cees Robben – Ik teul toch zô gère... (19570309); Cees Robben – ’k Was nog gèère wè gebleven... (19580215); Cees Robben – vrouw over haar man: Hij tuutert gèère moeder... (19660610); A.A. Weijnen, Dialectatlas van Noord-Brabant; Antwerpen 1952 - eete zullie ók gèère kèès?; Henk van Rijen - dietem nóg gèère lusse - die geen borrel afslaan; Vunderink - ik zo oe gèèr iets wille vraoge.... (Henriëtte Vunderink; Zoas ik et as kèènd beleefde; k Zal van oe blèève haawe, 2007); Stadsnieuws - Enen bak kòffie hèk wèl gèère, mar ene klaore hèk nòg liever (220309); WBD III.1:230 'gaarne mogen, mogen', 'lijden, goed kunnen zetten, staan op’ = iemand gaarne mogen; WBD III.1.231: 'gaarne zien','(veel) houden van, veel ophebben met, verkikkerd zijn op, verliefd zijn op' =houden van; WBD III.1.4:433 'gaarne hebben'= begeren; WNT GAARNE, gaarn, garen, geerne; Jan Naaijkens - Dè's Biks (1992) - gèère bijwoord - gaarne; A.P. de Bont – gä.r, bijw. 'geer', geern, gaarne; Antw GÈRE(N), bijwoord -gaarne: Ik zou nie' gèren. Bosch gere - graag; WBD III.2.3:29 'gaarne lusten/ hebben' = lusten; Buuk Hij lustem gèère - hij is niet vies van een borrel.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
gaarne , gaer , graag
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal