elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gebeteren

gebeteren , gebeteren , De uitdrukking ik kan het niet gebeteren in den zin van ik kan er niets aan doen, niets aan veranderen wordt hier dikwijls gebruikt. [Aanvulling J. van Lennep: Het Broêrtje van Cartouche zegt reeds in het blijspel van Langendijk, die geen Dordtenaar maar een Haarlemmer was: Dat de Juffrouw mij te gaauw was kon ik ommers niet gebeteren.]
Bron: Bisschop, W. (1862), ‘Het Dordsche taaleigen. Bijdrage tot de kennis der Hollandsche dialekten’, in: De Taalgids 4, 27-48.
gebeteren , gebiätteren , zwak werkwoord , beter maken, helpen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
gebeteren , gebêêtere , “nie kunne gebêêtere”, “er niets aan kunnen doen of verbeteren”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
gebeteren , gebeetere , er niets aan kunnen doen , ik kan ’t ok nie gebeetere = ik kan er ook niets aan doen- ge mot um nie schuppe, hij kan ’t nie gebeetere = je moet hem niet schoppen, hij kan er niets aan doen-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
gebeteren , gebaetere , werkwoord , waarmaken, zich -, zijn leven beteren
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
gebeteren , gebeetere , zwak werkwoord , "verhelpen, voorkomen (?); P Ik kan et ók nie gebeetere. - Ik kan er ook niets aan doen. N. Daamen - Handschrift 1916 – Gebetere 'ik kan et nie gebeteren' (helpen); Van Delft - ik kan het niet ""gebeteren"" wil zeggen: ik kan er niets aan doen. (Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 111; 27 april 1929); GEBEETERE Pierre van Beek – …en wie het niet ""gebeteren"" kan, wanneer er bijv. iets verkeerd gegaan is, heeft aan die verkeerde gang van zaken geen schuld. (Tilburgse taalplastiek 15 Nieuwe Tilburgse Courant – maandag 5 juni 1950)A.P. de Bont – zw.ww.intr. 'gebeteren' - beter worden: 'Dä gebetert v. aege’; Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch - 1899 -  GEBETEREN - verhelpen: uitsl. in onbep.wijs en vergezeld van 'kunnen', in vragende en loochende zinnen; Kan ik 't gebeteren dat ...; WNT GEBETEREN v.h. ww. BETEREN met het voorv. ge- ter versterking der met het ww kunnen verbonden negatie. - beter maken, verhelpen"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal