elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gebruik

gebruik , [gebruikmaking, gewoonte] , gebruk , Gebruik.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
gebruik , gebrûk , (onzijdig) , gebruik.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
gebruik , gebroek , (= gebruik), in den zin van: misbruik, bv.: deze regen is wel nuttig as t’r moar gijn gebroek van moakt = als het maar niet blijft regenen, eigenlijk: als het regenen maar geen gewoonte wordt.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
gebruik , gebrůk , onzijdig , gebrükke , gebruik
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
gebruik , gebroek , zelfstandig naamwoord, onzijdig , gebruik. Zin gebroek oarns van nemn, zich iets ten nutte maken, de vruchten van iets genieten
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
gebruik , gebroek , onzijdig , gebroeke , gebruik, gewoonte. De au gebroeke in eeren haute, is gei teike van ermout: oude gebruiken in ere houden, is prijzenswaardig.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
gebruik , gebruuk , wijze van doen die in meer of minder ruime kring in zwang is.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
gebruik , gebroek , het , gebroeken , Var. als bij broeken I = 1. gebruik Hij mak een good gebruuk van de flesse drinkt veel (Die), Die auto valt niet mit in het gebruuk (Bro), Veur het gebruuk schudden (Row), Het is klaor veur het gebruuk (Wsv), Een kampie eerappels veur eigen gebruuk (Eri), Dat peerd is mak in het gebruuk (Hgv), Het gebruuk van een burrel nemp weer aordig toe (Ruw), Dat stuk raive het mien buurman in gebruuk (Eco) 2. vaste gewoonte, traditie Buren anzeggen is een Drents gebroek (Oos), Neijaorlopen is een aold gebruuk (Eex), Het is hier nog een vast gebroek dat met de Paosdagen een paosvuur brandt (Hijk), Dat is hier zo gebruuk (Hgv) 3. vruchtgebruik Hij hef het gebruuk der wel van, mar is gien eigenaar (Klv), Hij het een stuk laand van mai in het gebruuk (Row) 4. gebagger (Zuidwest-Drenthe, noord) Wat een gebroek deur dat natte laand (Dwi) 5. misbruik (Zuidoost-Drents veengebied) Ie kunt wal wat van mie leinen, man ie meut er gien gebroek van maken (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gebruik , gebruuk , gebruik
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
gebruik , gebrûik , gebruik , Ut gebrûik van óns taol, gi zó stillekesôn verlórre, de kénder sprèèke'net nie mér. Het gebruik van onze taal, gaat zo stilaan verloren, de kinderen spreken het niet meer.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
gebruik , gebruúk , zelfstandig naamwoord onzijdig , gebruúke , - , gebruik , VB: Hûile ês 'n hil aad gebruúk, meh allewyl kömt dat haos neet mie vuur.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
gebruik , [het zich bedienen van iets; wijze van behandeling; gewoonte] , gebruuk , (zelfstandig naamwoord) , gebruik, gewoonte.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
gebruik , gebroek , (onzijdig) , het gebruik , In gebroek höbbe. Nao aod gebroek ’t vel vertieëre nao ein begrafenis.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
gebruik , gebrk , gebroek , zelfstandig naamwoord , gebroeke , gebruukske , gebruik
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
gebruik , gebroêk , zelfstandig naamwoord, onzijdig , gebroêke , gebruik
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
gebruik , gebrèùk , zelfstandig naamwoord , gebruik; Cees Robben - en schoon gebrèùk van jaore hèr; WBD III.3.1:189 '(gebruik; bij (het) leven', 'tocht'= vruchtgebruik; Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch - 1899 -  GEBRUIK zelfstandig naamwoord o. - Hoeveelheid lands, die een landbouwer gebruikt.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
gebruik , gebroe~k , gebruik
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal