elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: geen een

geen een , génnen énne , niet een. [Lan]
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
geen een , gienien , gienientje , niemand, niet een | Gienien wou ’t doen. Ik hew er gienien over. Zegswijze d’r gienien zégge, geen stom woord zeggen. | Hai het er de hêle eivend gienien zoid. Verkleinvorm gienientje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
geen een , ginêêne , telwoord , niet een. ’k Kòs niks in de schaol (collecteschaal) gooje want ’k ha ginêêne cent bèmme. Toen ie trouwde hattiej’r ginêêne,- mar naaw is ie dik boove Jan. Hij had geen cent.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
geen een , giniene , niemand, niet één.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
geen een , gienen , gienend, giende, giend, gain , (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe), Ook gienend (Zuidoost-Drents veengebied, Kop van Drenthe), giende (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe), giend (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe), gain (Veenkoloniën). Var. als bij gien = geen één Ik heb er gienend meer zeein (Eex), ...gain meer zain (Vtm), Ze hebt de beeist verkoft en ze kriegt gienen weer (Gas), ... gienend weer (Eex), ...giende weer (Sle), Wij hebt er giende bij, die zo zwaor is bij de varkens (Wes), Nog een borrel? Nee, daanke, ik gienend meer (Row), zie ook gienien
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
geen een , gienien , onbepaald voornaamwoord , niemand Gieniene hef zukke mooie varkens as mien breur (Ruw), Ze stund daor in de regen mit een kepotte fietse, maor gienien stopte um te helpen (Noo), Hie kun gieneein metkriegen in die aolde auto (Eex), Ik heb daor gienene ezene (Rui), Ik mut er gieniene meer van een borrel (Hgv), Gieneine dee de bek los, man naotied hadden ze het grootste woord (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
geen een , gienene , gienîêne, ginîêne , (Kampen) niemand. Ook: gienîêne (Kampereiland, Kamperveen), Gunninks woordenlijst van 1908: ginîêne
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
geen een , gin’iin , geen enkele , Héij hi gin'iin kiep mér, ze wôrre van de lèg af én tuun hit'tie ze mér ópgerûmd. Hij heeft geen enkele kip meer, ze waren van de leg en toen heeft hij ze maar verkocht.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
geen een , gieniene , voornaamwoord , geen één, niemand
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
geen een , gêênêên , onbepaald voornaamwoord , geen enkele, niets Gêênêên is niks Geen enkele is niets Hij zee d’r gêênêên Hij zei niets
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
geen een , gèinen èine , niet één , gèinen èine VB: Gèinen èine haw de som good, zoe léstig wäor ze.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
geen een , gennenenne , geeneen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
geen een , ginnen innen , geen een
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
geen een , [niemand] , gieniene , (onbepaald voornaamwoord) , niemand.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
geen een , ginneninne , gin , niemand, niet één , D’r had ’r ginneninne alle vrôge goewd. Niemand had alle vragen goed.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
geen een , geînen-eine , bijwoord , geen woord, helemaal geen, niets
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
geen een , geîn-eîn , telwoord , geen een
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
geen een , geînen-eine , zelfstandig naamwoord, mannelijk , niemand (wb. mannen); geîn-eîn niemand (wb. meisjes); gein-ein niemand (wb. vrouwen)
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
geen een , ginnenêene , samentrekking , geen een, geen enkele; ...al wè'k schrijf is vur ons eigen Brabantsche volk en daor hee ginneneene vremde sjandoedel z'n snotneus tusschen te steke. (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 1; 9-10-1929); A.A. Weijnen, Dialectatlas van Noord-Brabant; Antwerpen 1952 – ;  ginnenêene 'mins' is vólmòkt. niets - geen enkel woord; Cees Robben – Ze zeeter ginne eene ... (19651022) ; Cees Robben – Mar [hij] zitter ginne eene... (19661021); Cees Robben – Ze zitter ginne eene bij die gelegendigheid... (19680920) ; Cees Robben – Ge zegt er ginne eene... (19700827); Zi onze paa vruuger as we zaate te eeten al nôot veul, naa zittie der mistal hillemol ginnen ééne mir. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); niets - geen geld; Cees Robben – Meense dieter ginne eene hebbe,.. hebben ’t aaltij over aander meense geld... (19850816)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal