elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gestaag

gestaag , gestäodig , (bijwoord) , gestadig
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
gestaag , gĕstaodĕch , gestadig.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
gestaag , gestäörig , gestadig
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
gestaag , gesteurig , rustig voort.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
gestaag , gestaodig , 1. kalm; 2. aanhoudend
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
gestaag , gestaog , gestaodig, staodig , (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) , gestadig, gestaag.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
gestaag , gestieëg , bijwoord , aanhoudend, gestaag
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
gestaag , gestaog , bijwoord, bijvoeglijk naamwoord , aanhoudend, onophoudelijk, bestendig, gestadig; zie staoj; De aander han gestaoig beet/ mar Nilles zaat vur aop... (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Onder waoter...); Tòch draait de wèèreld gestaojeg deur... (Lechim; ps. v.  Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: En nuu begien ); ...mar ze liete der taande zien/ ènt ging gestaoikes deur. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: SISTIG JAOR); Henk van Rijen - naa kunneme wir gestaog ònrôoke - nu kunnen we weer flink doorroken; WBD III.4.4:325 'gestaai' = langzaam; Dur de straot rejen zeker zes keer per dag waogens meej kolen veur de gasfebriek. Dè ging mar stapvoets, die knollen, dieter vurstonden liepen gestaoi aon. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Haor GESTAOJ(-KE) - gemak
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal