elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: geven

geven , géven , (sterk werkwoord) , geven.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
geven , noa geven , van houden, mede op hebben; ’k geef niks noa zoepenbrei = ik lust niet graag karnemelkspap. Zie ook: noa 1.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
geven , gif , geef, geb. wijs van: geven. Begint te verouderen. Middel-Nederlandsch gef, gif, imperatief van: geven. (Verdam.)
gaffen = gaven, onvoltooid verleden tijd, meervoud van: geven.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
geven , geven , (sterk werkwoord) , Zegsw. Wat hij geeft ken-je wel voorbij de schout zijn deur dragen, hij geeft weinig weg.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
geven  , gaeve , gaef, gifs, gif, goof, gegaeve , geven, Hae gif mit veer diëm, hij is zeer royaal. Ens gevaeve blief gegaeve helke kepelke die kop aaf, eenmaal gegeven blijft gegeven.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
geven , giieven , gaf, egiieven; ik giieve, dů gifst, hei gif, wi, i, zei giieft , geven. Te giieve: te geef.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
geven , geewn , werkwoord, sterk , 3e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd: gif, gef, 1e persoon enkelvoud verleden tijd: gaf , geven
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
geven , géêves , ’t is vör géêves. gratis.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
geven , geve , werkwoord , Geven. De vervoeging luidt: geve – gaf, gaffe/gavve – geven. Zegswijze goed geve, een goede gift geven, flink opbrengen. | De koeie geve goed, de piepers geve goed. – Wat geeft ’t mit jou? Wat scheelt jou? – ’t Is deer: geef oôs heden, het is daar armoe troef. Eigenlijk geef ons heden ons dagelijks brood. – Zó geeft ’t niet, zo helpt het niet. – Ik geef ’t liever mit ’n warme hand as mit ’n kouwe, ik geef (het geld, het bezit) liever tijdens mijn leven weg, dan (via een erfenis) na mijn dood.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
geven , gaeve , gouf, haet of is gegaeve , geven. Ach gaeve: acht geven. “Éns gegaeve blif gegaeve, aafgenómme is gesjtaole; trepken op, trepken aaf, mörge kriste ’t köpken aaf” zegt het ene kind tegen het andere, als het iets terug wil hebben. Op ẹ gegaeve mooment: op een zek
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
geven , gaeve , ut maelk gaeve ván en koew. Gaeve, gaeve? / Ik mák bezwoare / doa is beej ós / de koew ván druug gewoare.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
geven , gééve , 1) geven, schenken; 2) kaarten ronddelen.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
geven , geem , gaf, egeem , geven; gif geeft (ww); * wat God niet gif, gif de Hevea: waar de natuur te kort schiet (kleine boezem) zorgt de Hevea voor opvulling (vroeger gezegd in Raalte); as’e wat gif, dan is ’t de geest: hij is gierig.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
geven , geven , gèven , Ook gèven (Zuidoost-Drents veengebied) = 1. geven Hij zul mie de helft geven, maor dat deu e nich (Bov), Zij mussen hielwat geven en nemen, veurdat zij bij mekaer kwamen (Dwi), Ik heb hum een triezel um de oren geven (Eex), Hej het roken der ok an geven? ben je ermee gestopt (Pdh), Dus ie wollen de boerderij der an geven, Willem? opgeven (Hijk), Wat hie gef, kuj beter op schup hebben dan op de haand (Gas), ... heb ik leiver op de schop as in de haand (Row), Wat zuw geven, hie wordt vieftig (Sle), Ik wol je wel wat geven, mor ik heb het verkeerde vezzie an (Row), Geef hum der iene veur geef hem een klap (Wei), As het knip en nog ies knip, dan kuj ook nog wel wat meer geven bieden (Hgv) 2. opleveren Oeze hazelnöttenboom hef al een paar jaor niks geven (Pdh), Die veers kan wel is goud geven melk geven (Eev) 3. zich gedragen, doen (Zuidwest-Drenthe, noord) Schik maor an en tast maor toe, ie moeten joe der maor bij geven, oj thuus binnen (Smi) 4. (veelal wederk.) toegeven Hie gef zuk niet, hie vecht zuk liever dood (Wed), Toe mor, ik zal mij wal geven (Oos), Wij hebt oes mor wat geven elkaar toegegeven (Sle) 5. raken, kunnen schelen Wat gef mij dat nou, het wordt er niks aans van wat kan mij dat schelen (Rol), Kiender, de balle niet bij de buren in de hof gooien! Antw. Och, wat gef dat non wat zou het (Bro) 6. (onpers.) zijn, voorkomen (Zuid-Drenthe) Klaai gef ’t hier in Drenthe nich (Bov), Numensweerdige schade hef het toch niet geven (Pdh) *Van geven wordt niemand riek (Klv), ...wurdt der twei bedurven: de iene wurdt er minder van en de krieger longert naor meer (Ruw); Gaf het mor wat, dan hadden we wat (Sle); Toen kopen in de moede kwam was het geven gebeurd (Ndo); Beter te geven dan te ontvangen (Pes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
geven , geven , geven
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
geven , geevm , ik geve / gave; iej geef / gaavm; hie gif / gaf, wie geef / gaavm; ik heb egeevm , geven.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
geven , geven , bijwoord , 1. geven, schenken 2. toebrengen 3. opleveren, produceren 4. meedoen, zich actief tonend om mee te doen, in je d’r bi’j geven
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
geven , gëve , werkwoord , gaof, gegëve , geven , (ich gëf, dich giefs, hër gief, vuur gëve, dier gef. geb. wijs: mv. gef of gèf.) Zw: Dat gief dich God ién dat is nogal logisch. Zw: Zich 'n haand gëve: elkaar de hand geven. Zw: Vr kênnen ôs de haand gëve (tot aon d'n ellebaog): we zijn van hetzelfde sop overgoten. Zw: 'nne Eng gëve iemand een klap geven. Zw: V'r goën 'm eng gëve: van katoen geven; eng gëve katoen (van katoen geven) 'm eng gëve; dat gief dich god ién vanzelfsprekend (dat is vanzelfsprekend) dat gief dich god ién VB: Wie ich de gaansen däog hél gewërk haw, haw ich gèine zeen mie vuur nog 'ns 'n oor te goen waandele. Dat gief dich God ién; wiedes (dat is nogal wiedes) dat gief dich god ién; 'nne eng gëve klap (iemand een klap geven) 'nne eng gëve (zie 'geven'); gëf geven (daar geef ik niets voor) dao gëf ich gèine frang vuur
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
geven , geeve , schenken
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
geven , gèven , (werkwoord) , gef, gaf, egöven/egèven , geven.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
geven , gif , geef
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
geven , geeve , gif, gift , gegivve , geven , Ins gegivve bléft gegivve. Eens gegeven blijft gegeven., ’t Gift allemol niks. Het geeft allemaal niets.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
geven , gaeve , ich gaef, doe geufs, hae geuftj, zie gaeve, goo , geven , Dae geuftj óm Sakse niks: hij is nergens bang voor. Dae geuftj waat d’r haet, is waerd det d’r laeftj. Det gaef ich dich op ei breefke: daar kun je zeker van zijn. Det geuftj nog get. Det geuftj niks. Det geuftj t’r geine: dat wordt niks. Drink ins oet, ich gaef t’r eine. Ei muulke gaeve. Ein klein vónk kan ei groeat veur gaeve: een kleine daad kan soms grote gevolgen hebben. Emes de sjoud gaeve. Es se ’m eine vinger geufs, paktj d’r dich de ganse handj. Gaef mich van ’t dien, den gaef ich dich van ’t mien. Gaef ós door de waek ós dageliks broead, mer sóndigs eine wèk. Geliek gaeve. Geufs dich of gaef ich?: wie deelt de kaarten uit (bij kaartspel). Ins gegaeve blieftj gegaeve en aafgenómme is gestoeale. Höbs se dich dao waal raekensjap van gegaeve? ’t Is baeter te gaeve es te kriege. M’n kan baeter mèt ein werm handj gaeve den mèt ein kaoj: men kan beter iemand iets schenken bij leven dan na zijn dood. Nörges get óm gaeve. Te dinke gaeve. Van ketoen gaeve. Väöl belaove en weinig gaeve, duit de gekke in vreugdje laeve: veel beloven veel, maar weinig doen. Waas se geufs, bès se kwiet: wat je weggeeft, ben je kwijt. Waat se neet höbs, kóns se ouch neet gaeve.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
geven , gaeve , werkwoord , guëftj, gaaf, gegaeve , geven; ich gaef ter eine – ik geef een rondje; det gáéf ich eweg – daar hecht ik geen waarde aan; det guëftj tjer geine – dat wordt niks, dat zal niet lukken
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
geven , gaeve , werkwoord , guftj/giftj/geuftj/gaeftj, goof, gegaeve , geven
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
geven , geeve , sterk werkwoord , geeve - gaaf - gegeeve , geven; Dirk Boutkan (blz. 38) geeve - gift (met vocaalkrimping); Et gift niks agge niks gift. - Als je niets geeft, is het ook goed. In tegenwoordige tijd vocaalkrimping: gij/hij gift; imp. gif; MP gez. Tis er êene van Kleef, daor haawe ze meer van den hèb as van de geef. Mar ullie moeder hee-t-oe over oew broek gegeven dè 't kletste en ge hebt gekweken dè'k et naaw nog heur! (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; ’Oome Teun op collecte’; feuilleton in 3 afl. in de NTC 12-8-1939 –26-8-1939); WBD geeve - aanzetten (het toevoegen, in een brouwerij, van gist aan de (afgekoelde) wort); Cees Robben – Van geven (...) gao de biste gèèt kepot [vrijgevigheid leidt tot armoede] (19650416); Dialectenquête 1876 - géve, gaaf, gave - geven, gaf, gaven; Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - van geeven is men grutmoeder gestörve; ha ze den gist nie gegeeve, dan lèèfde ze nòg ('66) - reactie van iemand op geschooi. Henk van Rijen - van geeve gao de biste gèèt nóg dood - je kunt niet blijven geven; WBD III.3.2:172 'geven' = kaarten ronddelen, ook 'delen'; A.A. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) - geeve (krt.11); Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch - 1899 -  GEGOVEN: 3e hoofdvorm van 'geven'; gaaf, gave; verleden tijden van geeve; gaf, gaven; Dialectenquête 1876 - gève - gaaf - gave; Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch - 1899 -  GAAF - 2e hoofdvorm van 'geven'; gif; geef; Gif me nòg en dröpke; imperatief van 'geven', met vocaalkrimping - eveneens in tegenwoordige tijd sing. 2e + 3e pers. Cees Robben – Gif mèn mar de frutblaos vadder... (19550205); DANS die kèèrs gift en goej licht war; Henk van Rijen - gif is hèrs - geef eens hier; Henk van Rijen - gifde niks mir om em om? - geef je niets meer om hem?
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
geven , gaeve , gaof – gegaeve , geven
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal