elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gezusters

gezusters , gezusters , voor zusters.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
gezusters , gezösters , gezusters
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
gezusters , gezösters , (meervoud) zussen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal