elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ginder

ginder , gunter , Gints.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
ginder , geêr , [Laren] doar geêr, daar ginder.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
ginder , gunter , is de platte vorm voor ginds. Hij is ook in het 5de district van Zeeland in gebruik. Zie Dr. V. Eck in de Jagers Archief II, bl. 164. [Aanvulling J. van Lennep: voor ginds. Ginter en gunter zal men in ’t dagelijksch gesprek schier altijd hooren; ginds is witgedast.]
Bron: Bisschop, W. (1862), ‘Het Dordsche taaleigen. Bijdrage tot de kennis der Hollandsche dialekten’, in: De Taalgids 4, 27-48.
ginder , gunter , zie: gin.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
ginder , ginter , (bijwoord) , ginds.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
ginder , gunders , gundert, gunder, gunne, guns, gunt, gun, gunten, g , ginds, ginder; doar hijl gunders = daar heel in de verte; “Wol ie al noa hoes tou, wichtje? Zee ’k, doar gunder bie dat lichtje Is’n harbarg”. Drentsch, Dordsch, Zeeland gunter; Zuid-Holland gunterse; Oostfriesch günd, günn, günder, gündert, günnerd = verder weg, daar in de verte, ginds; Nedersaksisch gunt, gunnen = daar, in die streek, op die plaats; Holsteinsch günt = daar, aan de andere zijde, günthen = derwaarts; güntsiets = aan gene zijde. Middel-Nederlandsch: gint, van: gene, zoowel zelfstandig naamwoord ’t gint, als bijvoeglijk naamwoord (Verdam art. gint); ’t gunt voor: hetgene, komt voor in: Bewijs van de vrijheyt ende independentie der Vrije Oldampten; Rotterd. 1640, al daar bl. 5 achterin e.v. en in andere geschriften uit dien tijd over dat onderwerp; ook nog in staatsstukken van ± 1770. Vgl. West-Vlaamsch gunte = gindsch; gunter = ginder, ginds. (De Bo). Middel-Nederlandsch gene (in dialecten ook geune, gunne bv. aan gunnen kant), die daar, die gindsch, de straks genoemde; het tegenovergestelde van dese. – Ook in den vorm diegenige, Hoogduitsch derjenige. (Verdam). Engelsch yond, Angel-Saksisch geond; Oud-Friesch gunt, gint, jïnt, Gothisch jaind = ginds.
Zuid-Holland gunt, gunne kant = gene kant.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
ginder , günter , daor günsent , Ginds. Ook W.-Vl. (de Bo).
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
ginder , ginder , gunder, gunter , (bijwoord) , Ook gunder. Daarnaast gunter. || Hij woont gunter. Ik gaan gunter henen (derwaarts). De vorm gunter komt in de spreektaal in geheel Holl., Zeel. en Vlaand. voor; zie Ned. Wdb. IV, 2379.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
ginder , günter , daor günsent , Ginds. Ook W.-Vl. (de Bo).
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
ginder , gentr , bijwoord , ginds
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
ginder , gunder , ginds.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
ginder , gunders , doar gunne , ginds
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
ginder , gunter , gunder , bijwoord , Ginder.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
ginder , gunder , geuns.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
ginder , giender , bijwoord , ginds. 1. Hij is giender op aon. Hij is die kant uit. 2. Waor wònt Mie van den Hoorn? Gienderaachter. 3. Gienderwèèt is ’t te doen. Zie ook: geens.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
ginder , gunder , ginds.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
ginder , gunder , ginds.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
ginder , ginder , gonderd, gunder, gunderd , bijwoord , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe). Ook gonderd (Zuidwest-Drenthe). Voor var. z. ook daorgin = ginds Ginder in Uffelte is een straaljager dale evullen (Hav), Gonderd komp hij an (Die); gunder, gunderd, voor var. z. bij daorgin = daarginds Het peerd stait gunder in de tip (Bco), No hebt ze mar gunder het paosvuur maakt (Pdh), Dat is daor heil gunders daar, heel ver weg (Eel), Wat moet ie in mien tune. Maak daj wegkompt, van hier tot gunder (Bei), ...wel in de wèreld van hier en gunder wel hier en ginder (Wap), als bijvoeglijk naamwoord (Zuidoost-Drents veengebied) Hij leup an gunder kante van de weg (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ginder , gunder , gänder, gunter, genter , (Kampen) ginds. Ook: gänder (Kampereiland, Kamperveen), gunter, Gunninks woordenlijst van 1908: genter
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
ginder , gender , ginds. De koene loop daor gender in de weie.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
ginder , giender , ginds , És ge goed kèkt zie'de giender nog krék de kèrrektórre, dé's dieje van Liige Mierd. Als je goed kijkt zie je ginds nog net de kerktoren, dat is die van Lage Mierde.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
ginder , ginderd , ginder, ginds, gunder, ginne, geens , bijwoord , ginds, daarginds
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
ginder , gunter , bijwoord , ginds; Om de hier en gunter niet! Daar komt niets van in!
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
ginder , ginder , geenèènd , daarginds
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
ginder , giender , ginds, daar. ook “gienter”. in de uitdrukking: “gienderwèèd”, “daar in de verte”, “gienderaachter”, “daar achter”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
ginder , gunter , ginder, gunder , (bijwoord) , ginds.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
ginder , gunder , gunter , ginds; gunne, gindse.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
ginder , gunter , guntjer , bijwoord , eerste vorm Weerts (stadweerts), Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern); tweede vorm Nederweerts, Ospels; daarachter, ginds
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
ginder , giender , bijwoord , ginder, ginds; Kees en Bart – Tilburgsche Post ca. 1935 – giender; gat hier èn giender (bastaardvloek); R.J. toen ik giender kwaam; Cees Robben – Giender... waor dè wegske kromt. (19590905); Henk van Rijen - wès daor ginder wir gònde? - wat is daarginds weer aan de hand; A.P. de Bont – giender bijw. - ginder, ginds; Jan Naaijkens - Dè's Biks (1992) - giender bw. - ginds
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal