elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: goudsbloem

goudsbloem , goldjebloum , goltjebloum , goudsbloem, goudjesbloem (v. Dale).
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
goudsbloem , [soort bloem] , goldblommĕ , goudsbloem.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
goudsbloem , gouker , zelfstandig naamwoord de , Dialectische variant van goudsbloem (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
goudsbloem , goldbloemen , goudsbloemen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
goudsbloem , goldbloem , goldjebloem, goldsbloem, goldsiebloem, golliebloem , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, noord). Ook goldjebloem (Zuidoost-Drents veengebied, Noord-Drenthe), goldsbloem (Zuidoost-Drents zandgebied, Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe), goldsiebloem (Zuidoost-Drents veengebied), golliebloem (Midden-Drenthe) = goudsbloem, Calendula officinalis Aj goldjebloumen bai de muren langes zaaien, dan hej ok gien last van mieghummels (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
goudsbloem , gooldsjebloeme , gooldsbloeme, goolzebloeme, gooldsebloeme, gooldsj , zelfstandig naamwoord , de; goudsbloem, gooldsies (mv.)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
goudsbloem , gouwsblom , zelfstandig naamwoord , gouwsblomme , gouwsblommechie , goudsbloem Van de moffe mogge me in d’n oorlog gêên gousblomme in d’n tuin hebbe omdasse orañje waere Gousblomme hellepe tege de miere
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
goudsbloem , goudsbloom , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , goudsblome , goudsbleumke , ganzebloem, gele
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal