elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: graszaad

graszaad , gröszoad , graszaad.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
graszaad , greszaod , het , graszaad Het is goud weer, ik wil greszaod zaaien (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
graszaad , gröszaod , zelfstandig naamwoord , et; graszaad
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
graszaad , [zaad van grasplanten] , gröszaod , (zelfstandig naamwoord) , graszaad
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
graszaad , graaszaod , zelfstandig naamwoord, onzijdig , graaszäöj , graaszäödje , graszaad
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal