elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: haasten

haasten  , haoste , haasten.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
haasten , hùesn , werkwoord, zwak, wederkerig , haasten
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
haasten , hasn , werkwoord, zwak , 1 in de laatste maand van de dracht zijn, 2 melk onderzoeken in verband met te verwachten kalven
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
haasten , haoste , Zien ége haoste Zich haasten.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
haasten , hoasten , hoasten, ehoast , haasten.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
haasten , haosten , zwak werkwoord, wederkerend , zich haasten Wij hoeft oens niks te haosten, wij kunt het vandage best doen (Ker), Je moet je wal haosten, aans koj te laat bij de bus (Bor)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
haasten , aosten , öösten, ösen , (Kampen) haasten. Ook: öösten (Kampereiland, Kamperveen), Gunninks woordenlijst van 1908: ösen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
haasten , haosten , hiesten , werkwoord , zich haasten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
haasten , haeste , werkwoord , haest, haeste, gehaeste , haasten; haesie nie sôô hebbie nie Vlug besluiten, anders ben je te laat; haesie rippie Zeer gehaast, jachtig ’t Is d’n hêêlen dag haesie-rippie Het is de hele dag haast-je-rep-je
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
haasten , haste , werkwoord , hast, hastte, gehast , jagen, ophitsen Laetjie nied ophaste Laat je niet opjagen Zie ook ophaste
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
haasten , hajje , wederkerend werkwoord , hajde, gehajd , haasten , (zich haasten) zich hajje; jakkeren VB: Haj dich neet zoe, v'r hebben allen tiéd
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
haasten , [spoeden] , hôste , haasten
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
haasten , aosten , aosen , (werkwoord) , aosen, e-aost , haasten.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
haasten , hòste , haasten
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
haasten , haoste , haostj, haosdje, gehaostj , zich haoste, zich haasten
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
haasten , haoste , haoste, zich , werkwoord , haosjtj, haosjtjdje, gehaosjdj , zich haasten ook zich jage, zich plaoge, zich spoje
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
haasten , haoste , werkwoord , zich -, haasten, zich
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
haasten , hòste , werkwoord (zwak) , haasten; zen èège hòste; Miep Mandos-v.d.Pol - Aantekeningen Brabantse spreekwoorden - ;  gezegde: Ge hoeft oe nie te hòste: ge zit ginnen boer in zen vènster. B hòste - hòstte - gehòst; hòstum'; samentrekking van haast hem; Pierre van Beek – Wat hostum hostum geschiedt, gebeurt in grote haast
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal