elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hardloper

hardloper , hardlooper , paard dat uitmunt in het harddraven; ook man (of: vrouw) die bekend staat als hardrijder. Spreekwoord: Hardloopers bin doodloopers, zooveel als: Haastige spoed is zelden goed, haast u langzaam, en ook = hij gait te hard van streek, figuurlijk = het begin is al te mooi, hij houdt het zoo niet vol, het gaat hem te veel voor den wind, doar komt ’n stoepert op (dat wordt gevolgd door tegenspoed). De Groninger Studenten hebben eene ijsvereeniging onder die zinspreuk. – Hardloopers en zachtloopers komen in dezulde (dezelfde) harbarg = wees maar niet zoo haastig, die langzaam gaat komt er evengoed. Het wordt bijna alleen in den eig. zin gebruikt. (Harreb. II, 37: Hardloop, doodloop.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
hardloper , hardluepr , zelfstandig naamwoord , hardloper
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
hardloper , hardloupers , zelfstandig naamwoord meervoud , in de zegswijze hardloupers en zachtloupers bedare in’t zelfde skuitje, of men nu wel of niet hard werkt, men komt uiteindelijk toch aan hetzelfde eindpunt, namelijk de dood.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
hardloper , hardloper , de , 1. hardloper Het hef altied een haardloper west deed alles snel (Ros) 2. soort schaats Hardlopers zeden wie vrouger tegen Freise scheuvels mit deurlopende iezers (Bov) 3. schaatser (Zuidoost-Drents zandgebied) Hie was in zien jeugd een goeie hardloper (Sle) *Hardlopers bint doodlopers (Zwig)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hardloper , haardluîper , zelfstandig naamwoord, mannelijk , haardluîpers , haardluîperke , schooier
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal