elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hartenjagen

hartenjagen , hartejaoge , hartenjagen (kaartspel).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
hartenjagen , hartejaage , onzijdig , hartejagen (kaartspel).
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
hartenjagen , hartenjagen , onbepaald werkwoord , hartenjagen Wie wolden nog even hartenjaogen, mor haren der gain tied meer veur (Vtm), Wij speult wal is hartenjagen en daorbij is harten troef (Wee)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hartenjagen , hertejage , (meervoud) hartenjagen (kaartspel)
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
hartenjagen , hártejage , hartenjagen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal