elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hazelworm

hazelworm , hazelwörm , hazewörm, haezelwörm, haoswörm, haozewörm, heeswör , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook hazewörm (Zuidoost-Drents zandgebied), haezelwörm (Zuidwest-Drenthe, noord), haoswörm (Midden-Drenthe), haozewörm (Kop van Drenthe), heeswörm (db) = hazelworm, Anguis fragilis De haezelworm is veule kleiner as een slange (Die), Paartie bint bang veur de haoswörm, mor die döt niks (Eex), Een jonge hazelwörm is wittig, een aoldere broenig (Ass)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hazelworm , haezeworm , haezelworm , zelfstandig naamwoord , de; hazelworm
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
hazelworm , hazewôrm , zelfstandig naamwoord, mannelijk , hazewörm , hazewörmke , (Ospels) hazelworm
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
hazelworm , haozelwörm , zelfstandig naamwoord , hazelworm (Anguis fragilis), een hagedis uit de familie hazelwormen (anguidae). In Tilburg niet als zodanig opgetekend maar als zie sallemander
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal