elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: helegaar

helegaar , heelegaar , heelegansch , geheel en al. - De minse, zelle nog net zoolang an ’t uitvinde blijve, datter heelegans geen minse meer noodig binne, In h. en op str. 118.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
helegaar , heelegaar , geheel, helemaal
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
helegaar , hillegaar , helemaal. Krain rees hillegaar na Groninge.
Bron: Spek, J. van der (1981), Zoetermeers woordenboek, Zoetermeer.
helegaar , hillegaâr , bijwoord , 1. Helemaal. Oorspronkelijk ‘heel ende gaar’. Zegswijze bè je (nou) hillegaâr! Ben je (nu) helemaal gek! 2. Zo waar, nota bene. | Alie had hillegaâr tekene moeten voor ontvangst. Ze hadde hillegaâr lepels en vurke van zulver.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
helegaar , helegaar , bijwoord , helemaal (LPW: Lop) Ook in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 66).
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
helegaar , hielegeer , hielegaer , bijwoord , en var.; helemaal
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
helegaar , hêêlegaor , hillegaor , bijwoord , totaal, alles Je ken ’t hêêlegaor vamme kôôpe Je kunt alles van mij kopen Hij was hêêlegaor van streek Hij was totaal van streek Ook hêêmel, hêêlemael, hillegaor
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
helegaar , hieëlegaar , bijwoord , (Ospels) helemaal
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal