elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: helemaal

helemaal  , hiëlemaol , Hae is der hiëlemaol van aaf, hij is geheel ontdaan.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
helemaal , héllemaol , héllemól , m , helemaal, totaal
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
helemaal , heemoa , helemaal.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
helemaal , himmoa , hillemoal , helemaal.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
helemaal , hielmaol , hielemaol, hilmaol, hielemaole , bijwoord , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook hielemaol (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Veenkoloniën), hilmaol (Midden-Drenthe), hielemaole (Zuidwest-Drenthe) = helemaal Dat gait hailemaol mis (Vtm), Ik ben heilemaol nait slaoperig (Eel), Non bi’j der hielmaol ij hebt non alle diploma’s (Sle), Da’s hielemaole niet wied meer een ketiertien die kaante uut (Hgv), Dat hej helemaole verkeerd (Mep), Ik heb het hielmaol vergetten (Scho)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
helemaal , hèllemaol , hillemaol , helemaal.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
helemaal , elemaole , helemaal
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
helemaal , heemaol , helemaal.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
helemaal , hillemôl , helemaal , Ik gôj nie hillemôl aachterum, ik vat de geriechtste wèg, réécht oover de ékkers. Ik ga niet helemaal achterom, ik neem de kortste weg, recht over de akkers.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
helemaal , hielemaol , hielemaole, helemaol, helenmaol , bijwoord , 1. geheel en al 2. ver verwijderd
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
helemaal , hêêlemael , hêêmel , bijwoord , helemaal, totaal Hij zat hêêlemael onder ’t kleef Hij zat helemaal onder het kleefkruid Ook hêêmel, hêêlegaor Zie ook kleef; helemaal, totaal Hij zeg dattie hêêmel kepot is en das hêêmel nie waer Hij zegt dat hij totaal kapot is en dat is beslist niet waar
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
helemaal , hellemôl nie , niet eens
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
helemaal , jêêlemaol , helemaal. ook “jêêmaol”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
helemaal , elemaole , (bijwoord) , helemaal.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
helemaal , jimmel , jillemaol , helemaal , jillemaol of niks = alles of niets- d’as jimmel nie waor = dat is helemaal niet waar-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
helemaal , hillemol , hóllemol, hullemol , helemaal , ’t Gift hillemol niks. Het geeft helemaal niets.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
helemaal , hielegaar , helegaar, heledaals , helemaal.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
helemaal , himmel , himmol, jimmel , bijwoord , helemaal (Den Bosch en Meierij); himmol; helemaal (Tilburg en Midden-Brabant); jimmel; helemaal (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
helemaal , hiëlemaôl , hiëlemaol , helemaal ook gans, hiël (3), knatsj, ram zie ook sjoeën
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
helemaal , hieëlemaol , hieëmaol , bijwoord , helemaal
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
helemaal , hillemòl , himmel, himmòl , bijwoord , "helemaal; Hij digget himmol allêen / hij kos et himmòl allêeneg; Kees & Bart (krantenrubriek ca. 1930): hillemaol (passim); Ge heurde die nonnen aaltij al van ver aonkome, deur dè gerammel van dieje kraolensnoer [de rozenkrans]. Ze ha ôk nog enne bril op en haorkes op der kien. Die ha ons moeder himmol nie. (Jo van Tilborg) ; Jaonus witte naa himmol niks; Dè op 'n strèkèzer remt; Aanders stao'k strak mee de seprieze; Ok wir lilluk in m'n hemd. (Lechim); ""Kom es kèèke Oopaa"" zeej de klèène Koen. ""M'n Hamsterke is himmol öt zennen doen"". (Piet van Beers); Èn... naa 't wir Kèrsmes wort; zèt ik 'm meej klèùt èn al; èn himmol òpgetèùgd; bezije munne stal. (Piet van Beers); Cees Robben: ik stao 'himmel' tèp; dan is ie hillemòl ...; Cees Robben: ze heeget himmòl nie óp mansvòlk begreepe; himmòl niks; Cees Robben: daor vond ie hillemòl niks; Cees Robben: himmel (prent v.d. week Nieuwsblad 861114); ...ik zèè meej de bediening zôo/ hillemol nie tevreeje. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: As de zon schènt...); Henk van Rijen: 'Hè kos ut hillemól allêeneg'; Audio-opname 1978 – Dhr. Bertens – “Toen waarder himmòl meej genaajd, toen moeste vort saoves wòchte toedè die rijers trugwaare, dè was toen saoves en uur òf èllef, half twaalf” (Collectie Heemkundekring Tilborch; transcriptie: Hans Hessels; Piet van Beers – ‘Nie nor Spanje’: èn dès naa iets waor 'k hillemol niks om geef. (Spoeje doemmeniemer; 2009); Dieje frater zette mèn bekaant hillemol op de aachterste bank, in de klas. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Stadsnieuws (rubriek): Ge zèèt ok himmòl ginne meens vur dè wèèrk. (300809); Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch (1899): HEEMAAL: samentr. van 'heelemaal'; Bosch himmaol - helemaal; himmel; helemaal; Cees Robben –Ons Tonia maokt daor himmel ginne gatslag van... (19861124) [maakt daar geen probleem van]; Cees Robben – Mar meens ik stao himmel tep... (19730824); Cees Robben – Naa hedde daor himmel gin mölderkes mir... (19570525); Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - “Sint Job dè was Berkel-Enschot, dè was himmel nie zo wèèd hè, hier bi…,  zo wè bi…, binnendeur dan waar, dan zèèder zôo…”; zie himmòl; himmòl"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
helemaal , hielemaol , helemaal
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal