elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: houtspecht

houtspecht , houtspecht , bonte specht, zekere vogel.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
houtspecht , houtspecht , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , houtspechte , specht, groene
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeƫ Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal